Publikacja Instytutu Pamięci Narodowej pt. Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945

autor: Maciej Korkuć – dostęp elektroniczny

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/74890,Walczaca-Rzeczpospolita-19391945.html