Joanna Urbańska
Foto: György Sárközy

Joanna Urbańska – absolwentka filologii węgierskiej, studiowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. Tłumaczka tekstów specjalistycznych i autorka przekładów literackich, od lat zaangażowana jest w działalność propagującą i umacniającą współpracę polsko-węgierską na niwie kultury i sztuki. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi historia oraz literatura. Od 2018 roku dyrektor Instytutu Polskiego.


Dominika Teske – absolwentka historii i dziennikarstwa, studiowała na Uniwersytecie Łódzkim oraz na University of Sunderland w Wielkiej Brytanii oraz w Międzynarodowym Studium Dziennikarstwa. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz i reporter oraz koordynator dużych projektów (Rok Chopinowski, EURO 2012) w Telewizji Polskiej, następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełniła funkcję Naczelnika Wydziału w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej. Główny przedmiot jej zainteresowań stanowi historia, film, teatr oraz sport. Od 2018 roku wicedyrektor Instytutu Polskiego.


Elżbieta Forusińska-Hamar
Foto: Jerzy Biń

Elżbieta Forusińska-Hamar – od 1996 roku pełni funkcję kierownika sekretariatu Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Koordynuje organizację kursów językowych.

 


Jerger Tímea
Foto: Réka Hegyháti

Tímea Jerger – od 2002 roku ekspert ds. sztuk plastycznych oraz kurator Galerii Platan Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Od 2020 roku specjalista ds. PR i komunikacji, ekspert ds. literatury. 


Anna Ország

Anna Ország – pracownik Instytutu Polskiego w Budapeszcie od 2022 roku.


Wojtek Kriston
Foto: Jerzy Biń

Wojtek Kriston – od 1996 roku ekspert ds. projektów muzycznych, teatralnych i tanecznych, od 2020 roku również do sztuk plastycznych (Galeria Platan) w Instytucie Polskim w Budapeszcie.


Endre Máté
Foto: Jerzy Biń

Endre Máté – od 2006 roku kierowca Instytutu Polskiego w Budapeszcie.