Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców – UMCS Lublin

Roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku polskim – poziom średni lub zaawansowany