Wśród projektów dedykowanych naukowcom i doktorantom znajdują się: 

Program Poland My First Choice  skierowany do studentów zagranicznych zainteresowanych odbyciem studiów II stopnia i uzyskaniem tytułu magistra na polskiej uczelni. 

Więcej informacji o programie oraz pełna lista krajów partnerskich  

 Polskie Powroty – program wspiera wyróżniających się polskich naukowców w powrocie do kraju. Skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. 

Więcej informacji o programie  

 Program im. Ulama – Stypendium umożliwia prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.  

Więcej informacji o programie  

 Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa – stypendium oferowane młodzieży polskiego pochodzenia, obywateli jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.  

Program Stypendialny im. Stefana Banacha  powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu skierowanego do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli.  

Więcej informacji o programie 

 Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza  zainicjowany wspólnie przez MSZ oraz NAWA w ramach polskiej pomocy rozwojowej, podobnie jak w przypadku Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, wspiera on rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się (bez krajów Europy i Azji Centralnej). Pierwszeństwo mają aplikanci z następujących krajów: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. 

Więcej informacji o programie 

 Więcej o programach NAWA: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace