Szanowni Państwo,

Od dnia 12 czerwca do dnia 5 lipca 2021 roku Instytut Polski w Mińsku przyjmuje zgłoszenia do udziału w bezpłatnym 2-letnim kursie języka i kultury  polskiej poprzez wypełnienie  formularza /dostępnego  tylko w czasie  rekrutacji/.

Szczególnie zapraszamy osoby zamieszkałe  w małych miastach i na wsi.

Nauka języka polskiego  będzie prowadzona  ONLINE,  mieszkańcy Mołodeczna będą mogli także skorzystać  z zajęć stacjonarnych.

Osobom, które chcą aplikować od razu na drugi rok nauki proponujemy samodzielne rozwiązanie testu, który zawiera przekrojowe pytania z programu pierwszego roku nauki. Rozwiązanie testu umożliwi rzetelne sprawdzenie swojej wiedzy oraz zapoznanie się z wymogami do kontynuacji nauki na kursie.

Informujemy, że Instytut Polski jako placówka przygotowawcza nie wystawia certyfikatów poświadczających ani określających poziom znajomość języka polskiego. 

Informację na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdziecie Państwo pod adresem https://certyfikatpolski.pl/ .