Instytut Polski w Mińsku to placówka o statusie dyplomatycznym, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Instytut zajmuje się promocją osiągnięć polskiej kultury, historii i nauki, prezentacją i ochroną polskiego dziedzictwa, nawiązywaniem i rozwojem kontaktów, wymianą doświadczeń i wsparciem dialogu pomiędzy Polską a Białorusią. To jeden z 27 Instytutów Polskich na świecie.

Misja i zadania

Realizacja działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym: organizacja konferencji i seminariów naukowych; wystaw artystycznych i historycznych; koncertów muzyki klasycznej i współczesnej; spektakli polskich zespołów teatralnych, pokazy arcydzieł polskiej sztuki filmowej; wydawanie polskiej literatury pięknej i naukowej w tłumaczeniu na język białoruski; promocja wiedzy o Polsce współczesnej i nauczania języka polskiego. Instytut realizuje corocznie ponad 100 różnorodnych projektów, z udziałem artystów, naukowców i ekspertów z Polski i Białorusi.