Instytut Polski w Mińsku jest otwarty na różnorodne inicjatywy białoruskich instytucji kulturalnych oraz przedstawicieli środowiska naukowego i artystycznego. Zapraszamy do nadsyłania do Instytutu ciekawych projektów do wspólnej organizacji.

ZASADY SKŁADANIA PROJEKTU

Opis projektu musi być przekazany do Instytutu najpóźniej 90 dni przed realizacją i zawierać następujące informacje:

  1. Tytuł i temat projektu.
  2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, miejsce realizacji.
  3. Krótkie uzasadnienie idei, celu projektu.
  4. Format i sposób realizacji.
  5. Krótka informacja o uczestnikach projektu, dane kontaktowe.
  6. Organizatorzy projektu, partnerzy, określenie udziału każdego z nich w projekcie.
  7. Całkowity koszt projektu, w tym udział partnerów i sponsorów, rodzaje wydatków.
  8. Oczekiwany udział finansowy i merytoryczny Instytutu Polskiego.
  9. Dalsze uwagi, oczekiwane wyniki i opinie z realizacji projektu.
  10. Krótka informacja o organizatorach, z wymianą najważniejszych zrealizowanych projektów.

O decyzji Instytutu Polskiego w Mińsku wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie. Instytut Polski zastrzega sobie prawo odmowy udziału w realizacji i dofinansowania projektu bez podania przyczyn.