17.03.2021 Aktualności

Kursy języka polskiego na Uniwersytecie w Uppsali

Interesujesz się Polską i językiem polskim? Zapraszamy do studiów polonistycznych w trybie edukacji zdalnej! Z roku na rok rośnie zainteresowanie kursami w ramach studiów polonistycznych oferowanych przez Institutionen för moderna språk na Uniwersytecie uppsalskim. Wszystkie kursy z języka polskiego oferowane są w trybie edukacji zdalnej. Co roku liczba chętnych do rozpoczęcia nauki języka polskiego w Uppsali przekracza 200 osób.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pragnących rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw, jak również do tych, którzy chcą odświeżyć i ugruntować już posiadane umiejętności. Kurs Polska I, Baskurs, 15 hp rozpoczyna się co roku w semestrze jesiennym i nie wymaga wcześniejszej znajomości języka. W kolejnych semestrach można kontynuować studia na kursach Polska II (15 hp), Polska B (30 hp), Polska C (30 hp) i Polska D (30 hp). Wszystkie kursy są oferowane w trybie online i w tempie 50%. Dzięki takiemu systemowi studia polonistyczne można z powodzeniem połączyć z pracą lub innym kierunkiem studiów i odbywać je bez konieczności przeprowadzania się do Uppsali. W trakcie studiów studenci zapoznają się ze strukturą i gramatyką języka polskiego, pogłębiają swoją wiedzę z literatury, historii i kultury polskiej. W ostatnim semestrze studenci mają możliwość pisania pracy licencjackiej.

Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na poziomie zaawansownym. Kursy Polska E1 (30 hp) lub Polska E2 (30 hp) są także oferowane w trybie zdalnym i na 50%.

Dla nauczycieli języka polskiego jako ojczystego oferujemy kurs Modersmålslärarutbildning (30 hp) w tempie 33% (czyli 10 hp na semestr). Jest to kurs łączcy wiedzę teoretyczną potrzebną nauczycielom jęzka polskiego jako ojczystego z wiadomościami z zakresu pedagogiki nauczynia.

W semestrze wiosennym oferujemy także wolnostojące kursy dla osób zainteresowanych kulturą i historią Polski – Polenkunskap, 7,5 hp – oraz dla osób zainteresowanych literaturą polską – Polsk litteraturhistoria, 7,5 hp. Te kursy nie wymagają znajomości języka polskiego i odbywają się całkowicie po szwedzku.

Zapisy odbywają się na stronie www.antagning.se Następny nabór na studia jesienią 2021 odbywa się wiosną, ostateczny termin składania podań do 15 kwietnia 2021.

Natomiast najpóźniej do 15 października 2021 można zapisywać się na kursy wiosenne!

Więcej informacji na temat kursów z języka polskiego w Uppsali można zaleźć na stronie naszego instytutu: www.moderna.uu.se/slaviska. W razie pytań prosimy o kontakt: dr Magdalena Slyk: magdalena.slyk@moderna.uu.se, tel: 018-471 1303 lub Studievägledare studievagledare@moderna.uu.se, tel: 018-471 1431.


Zdjęcie: Uniwersytet w Uppsali

Scheduled Aktualności

II Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława

5 maja obchodziliśmy 202. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), kompozytora pieśni, oper, operetek, baletów, dyrygenta oper, orkiestr symfonicznych i chórów oraz organisty i pedagoga. To czołowy twórca, którego utwory można wybrać do repertuaru w ramach II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, który odbędzie się 11–18 września 2021.
10 05.2021 Aktualności

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 🗓

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności

Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Święto Polonii i Polaków za granicą ustanowiono w dowód uznania historycznego wkładu środowisk emigracyjnych w realizację celów narodowościowych kraju przodków. Wspólne obchody z Dniem Flagi RP mają skłaniać Polaków do refleksji o szczytnych kartach historii Polski.
02 05.2021 Aktualności