12.12.2022 Historia, Wydarzenia

Konferencja ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty”

12 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się międzynarodowa konferencja odbywająca się w języku angielskim, pt.: ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty: on the 460th anniversary of Catherine Jagiellon’s arrival to Finland (1562–2022).’’ w sali Publicum na Uniwesytecie w Turku, adres: Assistentinkatu 7.

Konferencja zbiega się z 460. rocznicą przybycia Katarzyny Jagiellonki do Turku , w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1562. Konferencja dotyczy transferu kulturowego między Polską a Szwecją i Finlandią, od epoki Jagiellonów po zmierzch dynastii Wazów.


Okres rządów Jagiellonów trwający przez stulecia, aż do schyłki II połowy XVII wieku, kiedy rozpoczęło się panowanie władców z domu Wazów to czas, kiedy Rzeczpospolita pozostawała potęgą (terytorialną i militarną) w ówczesnej Europie. Władcy z dynastii Jagiellonów a potem Wazów zawierali mariaże z dworami np. niemieckimi, czeskim, węgierskim czy szwedzkim, co skutkowało zintensyfikowanym kontaktem kultury polskiej z innymi kulturami. Ówczesna Rzeczpospolita Obojga Narodów, była państwem wielokulturowym: zamieszkiwali ją nie tylko Polacy, Litwini, ale także Niemcy, Żydzi, Szwedzi, Szkoci, Tatarzy inni.


Celem konferencji jest przyjrzenie się zjawisku transferu kulturowego pomiędzy kulturą polską i innymi kulturami (szczególnie skandynawską) we wzmiankowanym okresie. Zaproszenie do rozważań nad nim kierujemy do literaturoznawców, historyków, językoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki, religioznawców, teatrologów i przedstawicieli szeroko pojmowanej humanistyki, którzy są zainteresowani badaniem wzmiankowanego okresu.


Główne zagadnienia:

  • Rzeczpospolita Obojga Narodów jako państwo wielokulturowe (z perspektywy nauk o historii, literaturze, sztuce ect.)
    -wielojęzyczność i wielokulturowość literatury Rzeczypospolitej Obojga Narodów
  • twórcy zagraniczni w Polsce Jagiellonów i Wazów
  • wpływ kultury polskiej na kulturę i sztukę innych państw
  • transfer wzorów zagranicznych na grunt polskiej literatury, sztuki i kultury
  • zbiory polskich zabytków piśmienniczych za granicą: perspektywy badawcze
  • obraz cudzoziemców i innych krajów w piśmiennictwie polskim okresu XVI i XVII wieku
  • „wędrówki” tekstów, czyli o czytaniu, powielaniu, tłumaczeniach i przeróbkach
Opis po angielsku:Harmonogram i lista uczestników (z Polski, Finlandii i Szwecji):Organizatorzy:  Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) przy Uniwersytecie w Turku (Turun Yliopisto) we współpracy z Ambasadą RP w Helsinkach i Instytutem Polskim w Sztokholmie. 
Scheduled Historia >Wydarzenia

Premiera tomiku poetyckiego, pt. “Det sanna livet”

W lutym ma premierę tomik poetycki, pt. “Det sanna livet” (pl. „Prawdziwe życie”) z poezją Adama Zagajewskiego – jednego z najważniejszych polskich poetów – w szwedzkim przekładzie Ireny Grönberg oraz przedmową tłumaczki i krytyczki literackiej Emi-Simone Zawall (Norstedts, 2023).
13 02.2023 Aktualności, Literatura, Wydarzenia

Małgorzata Mirga-Tas i Fred Taikon – rozmowa

Dzień po otwarciu wystawy ”Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm”, pokazywanej w Göteborgs Konsthall - Miejskiej Galerii Sztuki w Göteborgu we współpracy z Instytutem Polskim w Sztokholmie, w niedzielę 29 stycznia o godz. 13.00-14.00 w Stadsbiblioteket - Bibliotece Miejskiej w Göteborgu odbywa się rozmowa z udziałem polsko-romskiej artystki Małgorzaty Mirgi-Tas i szwedzko-romskiego autora książek dla dzieci Freda Taikona.
29 01.2023 Design, Sztuki wizualne, Wydarzenia

SUNO MANGIE DZIALAS /JAG HAR EN DRÖM

SUNO MANGIE DZIALAS / JAG HAR EN DRÖM czyli ”Mam marzenie” to tytuł indywidualnej wystawy polsko-romskiej artystki Małgorzaty Mirgi-Tas w Göteborgs Konsthall (Miejska Galeria Sztuki w Göteborgu), którą można oglądać od 28 stycznia do 16 kwietnia 2023. Wystawa odbywa się przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sztokholmie.
28 01.2023 16 04.2023 Design, Sztuki wizualne, Wydarzenia