12.12.2022 Galeria

Fotoreportaż z konferencji ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty”

12 grudnia 2022 w sali Publicum na Uniwesytecie w Turku odbyła się międzynarodowa konferencja, pt.: ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty: on the 460th anniversary of Catherine Jagiellon’s arrival to Finland (1562–2022).’’ Konferencja zbiegła się z 460. rocznicą przybycia Katarzyny Jagiellonki do Turku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 1562).

Konferencja dotyczyła transferu kulturowego między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Szwecją i Finlandią, od epoki Jagiellonów po zmierzch dynastii Wazów. Okres rządów Jagiellonów trwający przez stulecia, aż do schyłki II połowy XVII wieku, kiedy rozpoczęło się panowanie władców z domu Wazów to czas, kiedy Rzeczpospolita pozostawała potęgą (terytorialną i militarną) w ówczesnej Europie. Władcy z dynastii Jagiellonów a potem Wazów zawierali mariaże z dworami np. niemieckimi, czeskim, węgierskim czy szwedzkim, co skutkowało zintensyfikowanym kontaktem kultury polskiej z innymi kulturami. Ówczesna Rzeczpospolita Obojga Narodów, była państwem wielokulturowym: zamieszkiwali ją nie tylko Polacy, Litwini, ale także Niemcy, Żydzi, Szwedzi, Szkoci, Tatarzy i inni.

Celem konferencji było przyjrzenie się zjawisku transferu kulturowego pomiędzy kulturą polską i innymi kulturami (szczególnie skandynawską) we wzmiankowanym okresie. Zaproszenie do rozważań nad nim skierowano do literaturoznawców, historyków, językoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki, religioznawców, teatrologów i przedstawicieli szeroko pojmowanej humanistyki, którzy są zainteresowani badaniem wzmiankowanego okresu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za niesamowicie ciekawe prezentacje, a szczególnie inicjatorce konferencji, Ewie Cybulskiej-Bohuszewicz z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Lista prelegentów: Anu Lahtinen, Nina Manninen, Eva Mattsson, Peter Sjökvist, Tupu Ylä-Anttila, Marika Pauliina Rasanen, Małgorzata Ciszewska, Michał Kuran, Dariusz Chemperek i Ewa Cybulska-Bohuszewicz.

Główne zagadnienia:

– Rzeczpospolita Obojga Narodów jako państwo wielokulturowe (z perspektywy nauk o historii, literaturze, sztuce etc.) – wielojęzyczność i wielokulturowość literatury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

– twórcy zagraniczni w Polsce Jagiellonów i Wazów

– wpływ kultury polskiej na kulturę i sztukę innych państw

– transfer wzorów zagranicznych na grunt polskiej literatury, sztuki i kultury

– zbiory polskich zabytków piśmienniczych za granicą: perspektywy badawcze

– obraz cudzoziemców i innych krajów w piśmiennictwie polskim okresu XVI i XVII wieku

– „wędrówki” tekstów, czyli o czytaniu, powielaniu, tłumaczeniach i przeróbkach

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) przy Uniwersytecie w Turku (Turun Yliopisto) we współpracy z Ambasadą RP w Helsinkach oraz Instytutem Polskim w Sztokholmie


Scheduled Galeria

Fotoreportaż: Koncert polskiego zespołu Taraka 🗓 🗺

9 września w Katedrze w Göteborgu odbył się koncert zespołu Taraka, podczas trasy koncertowej zespołu pod hasłem „Niepodległa – Niepodległej” zainicjowanej przez Panią Małgorzatę Gosiewską, Wicemarszałek Sejmu RP i zorganizowanej w ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza. Jednym z głównych celów projektu jest podkreślenie solidarności Polski i Ukrainy.
09 09.2023 Galeria

Fotoreportaż: Dwie polskie akademie artystyczne ze Szczecina

Do udziału w sekcji Stockholm Furniture Fair Greenhouse 2023, w ramach tegorocznej edycji festiwalu Stockholm Design Week, zostały zaproszone dwie polskie uczelnie artystyczne: Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W ciągu kilku intensywnych dni targowych, stoiska polskich uczelni odwiedziła liczna szwedzka i międzynarodowa publika. Informacje na temat wystawianych prac, goście mogli otrzymać bezpośrednio od artystów, którzy dzięki współpracy uczelni z Instytutem Polskim byli obecni w Sztokholmie.
06 02.2023 12 02.2023 Galeria

Fotoreportaż: Polska pisarka Salcia Hałas na Littfest

Podczas siedemnastej edycji festiwalu literatury Littfest w Umeå polska pisarka Salcia Hałas, wraz z autorkami z Rumunii i Litwy, uczestniczyła w panelu EUNIC Stockholm „Środkowo-Wschodnia perspektywa na nową Europę”.
16 03.2023 18 03.2023 Galeria