12.12.2022 Galeria

Fotoreportaż z konferencji ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty”

12 grudnia 2022 w sali Publicum na Uniwesytecie w Turku odbyła się międzynarodowa konferencja, pt.: ‘’Cultural transfer between Poland, Finland and Sweden from the Jagiellonian era to the end of the Vasa Dynasty: on the 460th anniversary of Catherine Jagiellon’s arrival to Finland (1562–2022).’’ Konferencja zbiegła się z 460. rocznicą przybycia Katarzyny Jagiellonki do Turku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 1562).

Konferencja dotyczyła transferu kulturowego między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Szwecją i Finlandią, od epoki Jagiellonów po zmierzch dynastii Wazów. Okres rządów Jagiellonów trwający przez stulecia, aż do schyłki II połowy XVII wieku, kiedy rozpoczęło się panowanie władców z domu Wazów to czas, kiedy Rzeczpospolita pozostawała potęgą (terytorialną i militarną) w ówczesnej Europie. Władcy z dynastii Jagiellonów a potem Wazów zawierali mariaże z dworami np. niemieckimi, czeskim, węgierskim czy szwedzkim, co skutkowało zintensyfikowanym kontaktem kultury polskiej z innymi kulturami. Ówczesna Rzeczpospolita Obojga Narodów, była państwem wielokulturowym: zamieszkiwali ją nie tylko Polacy, Litwini, ale także Niemcy, Żydzi, Szwedzi, Szkoci, Tatarzy i inni.

Celem konferencji było przyjrzenie się zjawisku transferu kulturowego pomiędzy kulturą polską i innymi kulturami (szczególnie skandynawską) we wzmiankowanym okresie. Zaproszenie do rozważań nad nim skierowano do literaturoznawców, historyków, językoznawców, kulturoznawców, historyków sztuki, religioznawców, teatrologów i przedstawicieli szeroko pojmowanej humanistyki, którzy są zainteresowani badaniem wzmiankowanego okresu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za niesamowicie ciekawe prezentacje, a szczególnie inicjatorce konferencji, Ewie Cybulskiej-Bohuszewicz z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Lista prelegentów: Anu Lahtinen, Nina Manninen, Eva Mattsson, Peter Sjökvist, Tupu Ylä-Anttila, Marika Pauliina Rasanen, Małgorzata Ciszewska, Michał Kuran, Dariusz Chemperek i Ewa Cybulska-Bohuszewicz.

Główne zagadnienia:

– Rzeczpospolita Obojga Narodów jako państwo wielokulturowe (z perspektywy nauk o historii, literaturze, sztuce etc.) – wielojęzyczność i wielokulturowość literatury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

– twórcy zagraniczni w Polsce Jagiellonów i Wazów

– wpływ kultury polskiej na kulturę i sztukę innych państw

– transfer wzorów zagranicznych na grunt polskiej literatury, sztuki i kultury

– zbiory polskich zabytków piśmienniczych za granicą: perspektywy badawcze

– obraz cudzoziemców i innych krajów w piśmiennictwie polskim okresu XVI i XVII wieku

– „wędrówki” tekstów, czyli o czytaniu, powielaniu, tłumaczeniach i przeróbkach

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) przy Uniwersytecie w Turku (Turun Yliopisto) we współpracy z Ambasadą RP w Helsinkach oraz Instytutem Polskim w Sztokholmie


Scheduled Galeria

Fotoreportaż: Premiera tomiku z przekładem poezji Adama

13 lutego w Rönnells Antikvariat w Sztokholmie odbyła się premiera tomiku poezji "Det sanna lifet" (Norstedts, 2023) z poezją jednego z najważniejszych polskich poetów - Adama Zagajewskiego! Wiersze przetłumaczyła na język szwedzki Irena Grönberg, a przedmowę napisała tłumaczka i krytyk literacki Emi-Simone Zawall.
13 02.2023 Galeria

Pierwsze zebranie generalne EUNIC Stockholm w 2023

Pierwsze w tym roku zebranie generalne EUNIC Stockholm odbyło się 17 stycznia w Rumuńskim Instytucie Kultury w Sztokholmie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 15 ambasad i instytutów kultury. Omówiono główne projekty EUNIC na rok 2023 oraz potencjalną współpracę ze szwedzkimi partnerami.
17 01.2023 Galeria

Fotoreportaż: Małgorzata Mirga-Tas i Fred Taikon –

29 stycznia w Stadsbiblioteket - Bibliotece Miejskiej w Göteborgu odbyła się rozmowa na temat romskiego aktywizmu na polu sztuki z udziałem polsko-romskiej artystki Małgorzaty Mirgi-Tas i szwedzko-romskiego autora książek dla dzieci Freda Taikona, uhonorowanego nagrodą imienia Raula Wallenberga za działalność na rzecz praw Romów w Szwecji.
29 01.2023 Galeria