Jeśli chcesz otrzymywać informacje o bieżących wydarzeniach i organizowanych imprezach, zapisz się na nasz newsletter podając swój adres email poniżej:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO), które obowiązuje w szwedzkim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., Instytut Polski w Sztokholmie pragnie zapewnić, że Twoje imię i adres mailowy, które podajesz przy zapisie do newslettera na stronie internetowej Instytutu Polskiego (www.instytutpolski.pl/stockholm) będą bezpieczne.

Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z powyższym rozporządzeniem, do którego dostosowana została Polityka Prywatności Instytutu Polskiego.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Instytutu Polskiego wiadomości dotyczących jego działalności. Twoje dane przetwarzane będą jedynie w tym celu. Znajdą się one na serwerze należącym do firmy Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Sweden, Org.nummer: 556615-5437 – naszego partnera, z którym mamy zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Możesz mieć pewność, że Twój adres mailowy nie będzie przekazywany, sprzedawany, wynajmowany ani w inny sposób udostępniany do użytku innym podmiotom. Wszystkie wysyłki newslettera realizowane będą za pomocą technologii, które nie wyświetlają adresów innym subskrybentom. W każdym mailingu możesz zrezygnować z subskrypcji przyszłych mailingów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad przetwarzania danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila: sztokholm@instytutpolski.pl

Uwaga: Nasze newslettery wysyłane są w języku szwedzkim.