Om du vill få Polska institutets nyhetsbrev som innehåller senaste nyheter och info om kommande evenemang, fyll i din mejladress nedan:

Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, även kallad GDPR), blev gällande svensk lag 25 maj 2018. Med anledning av detta vill Polska institutet i Stockholm försäkra att ditt namn och din e-postadress, som du angav när du anmälde dig till nyhetsbrevet på Polska institutets hemsida (www.instytutpolski.pl/stockholm), förvaras säkert.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den ovannämnda lagstiftningen, som Polska institutets integritetspolicy är anpassad till.

När du anmäler dig till nyhetsbrevet samtycker du till att Polska institutet sänder dig nyheter om sin verksamhet. Dina personuppgifter behandlas endast för att uppfylla detta. De befinner sig på en server tillhörande vår samarbetspartner Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, organisationsnummer 556615-5437. Polska institutet har ett avtal om personuppgiftshantering med detta företag.

Du kan vara säker på att din e-postadress inte överlämnas, säljs, hyrs ut eller på annat sätt tillgängliggörs till tredje part. Nyhetsbrevsutskicken görs med en teknik som inte visar andra mottagares e-postadresser. I varje nyhetsbrev har du möjlighet att avsäga dig vidare prenumeration.

Vid frågor rörande vår personuppgiftshantering kan du skriva till oss under adressen: sztokholm@instytutpolski.org