11.02.2015 Literatura, Program, Wydarzenia Instytut Polski, 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15.

Andrzej Szczeklik: Nieśmiertelność

Prometejski sen medycyny. Organizatorami wieczoru literackiego są: Instytut Polski w Budapeszcie i Wydawnictwo Europa.

11 lutego 2015 r. (środa), godz. 18.00

Z okazji prezentacji ostatniej pośmiertnie wydanej książki profesora Szczeklika wspominamy portret tego wybitnego człowieka.

Gośćmi wieczoru literackiego będą:
Jerzy Illg, wydawca i przyjaciel profesora, autor książki  „Słuch Absolutny”, wywiadu rzeki z Andrzejem Szczeklikiem.
Profesor László Szörenyi, krytyk, literat, dyrektor Instytutu Nauki Literatury Węgierskiej Akademii Nauk.

Moderator: Anita Bödő, pracownik Wydawnictwa Europy 
W tłumaczeniu pomoże: Teresa Worowska, wybitny tłumacz literatury węgierskiej

Najnowszą książkę Andrzeja Szczeklika czyta się, jak i poprzednie, z zachwytem i podziwem dla erudycji i stylu Profesora, ale też ze ściśniętym sercem – oto czytamy dzieło wydane pośmiertnie, niezwykłym zbiegiem okoliczności zatytułowane przez Autora Nieśmiertelność. Podtytuł Prometejski sen medycyny mówi o marzeniach Wielkiego Lekarza, które podzielał ze swoimi słynnymi poprzednikami oraz badaczami współczesnymi – o ludzkim pragnieniu nieśmiertelności.

Andrzej Szczeklik był obserwatorem, świadkiem, a także współtwórcą niebywałego postępu, jaki za jego życia dokonał się w medycynie. O najnowszych badaniach nad klonowaniem, genomem i osiągnięciach medycyny nuklearnej pisał w sposób porywający i zrozumiały dla zwykłych śmiertelnych – podobnie jak o mitologii i magii, medycynie starożytnych Egipcjan i Greków, rytuałach Azteków i szamanów syberyjskich. Etyczne dylematy nauki współczesnej postrzegał z perspektywy człowieka głęboko zakorzenionego w kulturze i wartościach.

Nieśmiertelność pozostanie testamentem wielkiego humanisty, który współczesna medycyna powinna – w swoim i naszym interesie – odczytać i wypełnić.

Andrzej Szczeklik Halhatatlanság Az orvostudomány prométheuszi álma
Tłumaczenie:Lajos Pálfalvi 
Wydawnictwo Európa  2014

Scheduled Literatura Program Wydarzenia
Instytut Polski, 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15. Map