18.02.2015 - 12.03.2015 Galeria Platan, Program, Wydarzenia, Wystawa

ĆWICZENIE

Wystawa sztuki współczesnej

ĆWICZENIE | Adam Wsiołkowski, Joanna Zemanek, Elżbieta Zrobek, Lilla Kulka, Izabela Apanańska, Jolanta Kuśmerska, Krzysztof Marchlak, Krystyna Malinowska, Roman Fleszar, Zbigniew Bajek, Teresa Kotkowska, Joanna Wężyk, Iwa Kruczkowska – Król, Katarzyna Karpowicz, Horváth Daniel, Kolonics Kitti, Sztruhár Zsuzsa, Süveges Rita, Bánfi Brigitta, Kamondi Gabriella

Słowo ćwiczyć  zawsze znaczy pracować. 
Mogą to być ćwiczenia sprawności fizycznej, biegłości  manualnej czy  intelektualnej i niemniej  ważne ćwiczenia duchowe. 
Wszystkie one niezbędne są dla  ćwiczenia charakteru – silnej woli bez której nie da się osiągać zauważalnego  postępu. 
Doskonalenie umiejętności  w wybranej dziedzinie i  wznoszenie się na coraz wyższy poziom, powinno prowadzić do osiągnięcia celu,  który możliwy jest tylko wówczas, kiedy  działamy  w zgodzie z otrzymanym talentem. 
Z pośród zawodów artystycznych, najpełniej  trudów ćwiczenia doświadczają  muzycy – instrumentaliści, którzy często od wczesnego dzieciństwa przez całe życie z obowiązkową regularnością  pracują na najwyższy  poziom wykonawczy  koncertowego repertuaru. Ćwiczenie to nieunikniona  konieczność. 
Żyłam i dorastałam z muzyką, słyszałam jak w trakcie  ćwiczenia „rodziła się” forma muzyczna,  doświadczałam też  trudów ćwiczenia na różnych instrumentach. 
Wiem też  co znaczy przynaglać innych do ćwiczenia, czy wreszcie dbać o prawidłowe ćwiczenie.
Wszelkie trudy i wyrzeczenia łatwiej nam  pokonywać  wówczas, gdy mamy  wyznaczony  godny tego wysiłku  cel.

from to
Scheduled Galeria Platan >Program >Wydarzenia >Wystawa