24.05.2016 - 26.05.2016 Inne, Program, Wydarzenia

1956. Konteksty, oddziaływanie, pamięć

„Pamięć Europy” - V Sympozjum Instytucji Zajmujących się Historią XX wieku

24 maja (wtorek) — 26 maja 2016 r. (czwartek)
Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

24 maja w Budapeszcie rozpocznie się V Sympozjum „Pamięć Europy”, organizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Wydarzenie to zgromadzi w tym roku ponad 200 przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku. Tegoroczna edycja poświęcona będzie pamięci o węgierskim powstaniu 1956 roku.

Idea Sympozjum wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat historii ubiegłego wieku, który powinien uwzględniać różne narracje, wrażliwości, doświadczenia i istniejące interpretacje. Podczas każdej edycji Sympozjum zachęcamy uczestników do dyskusji, czy możliwa jest wspólna pamięć europejska. Doroczne Sympozjum organizowane przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność ma na celu inicjowanie i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniem europejskiej historii XX wieku oraz edukacją historyczną.

Sześćdziesiąt lat po wybuchu powstania węgierskiego rozważane będą zarówno jego okoliczności i uwarunkowania, jak i dalekosiężne konsekwencje. Wydarzenia na Węgrzech wpłynęły znacząco na historię całego bloku wschodniego i stały się punktem odniesienia dla innych ruchów w krajach znajdujących się pod radziecką dominacją. Rewolucja 1956 roku przyczyniła się również do upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku, a jej dziedzictwo jest obecne we współczesnej pamięci Europy i nie tylko.

Do dyskusji na te tematy zaproszeni zostali historycy, przedstawiciele muzeów czy instytutów pamięci, ośrodków edukacyjnych i naukowych, a także fundacji i stowarzyszeń, zajmujących się historią XX wieku. W gronie tegorocznych panelistów znaleźli się m.in. dyrektor programu badań nad okresem zimnej wojny na Uniwersytecie Harvarda prof. Mark Kramer, dyrektor Instytutu Rewolucji 1956 roku prof. János M. Rainer i kierujący Zakładem Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Andrzej Nowak. 

Sympozjum odbędzie się w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk. Wykładom i panelom dyskusyjnym towarzyszyć będzie wystawa plakatów przygotowanych na tę okazję przez artystów z krajów należących do ESPS.  Ralph Burkhardt z Niemiec, Frantiśek Guldan ze Słowacji, Iosef Király z Rumunii, Istvan Orosz z Węgier  oraz Leszek Żebrowski z Polski – twórcy reprezentujący różne kraje i różne pokolenia – przygotowali prace odnoszące się do pamięci o wydarzeniach roku 1956.   

Więcej informacji, szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: 

www.europeanremembrance.enrs.eu

Cykl sympozjów “Pamięć Europy” został rozpoczęty we wrześniu 2012 roku w Gdańsku. Kolejne edycje odbyły się w Berlinie, Pradze i Wiedniu. 

Organizatorzy

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
Węgierski Komitet Pamięci Narodowej
Centrum Badań Humanistycznych Węgierskiej Akademii Nauk

Partnerzy
Europejskie Centrum Solidarności
Federalna Fundacja Badań nad Dyktaturą SED

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (ESPS) jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu badanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat historii Europy XX wieku i sposobów jej upamiętniania ze szczególnym uwzględnieniem okresu dyktatur, wojen i społecznego sprzeciwu wobec zniewolenia. Członkami Sieci są: Niemcy, Polska, Słowacja i Węgry oraz Rumunia. Status obserwatora mają Albania, Austria, Czechy i Łotwa. 

Kontakt dla mediów

Jadwiga Olech-Kostka, Europejska Sieć Pamięć Solidarność
Tel. (22)  891 25 00, e-mail: jadwiga.olech@enrs.eu  

 

from to
Scheduled Inne Program Wydarzenia