29.06.2017 - 23.08.2017 Galeria Platan, Program, Wydarzenia, Wystawa

PASAŻE NEOAWANGARDY

Wystawa w ramach obchodów 100-lecia Awangardy

29 czerwca (czwartek), godz. 19.00 — 23 sierpnia 2017 r. (środa)
1061 Budapest, Andrássy út. 32

Austriackie Forum Kultury w Warszawie,
23 czerwca – 11 sierpnia 2017

Galeria Platan, Instytut Polski w Budapeszcie
29 czerwca – 23 sierpnia 2017

Wystawa w ramach obchodów 100-lecia Awangardy organizowana wspólnie z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Austriackim Forum Kultury w Warszawie oraz Galerią Platan w Instytucie Polskim w Budapeszcie.

Artyści: Tatiana Czekalska (PL), Leszek Golec (PL), Jarosław Kozłowski (PL), Emilio Lopez Menchero (BE), Andrzej Paruzel (PL), Józef Robakowski (PL), Peter Ronai (HU), Katharina Roters (AT), Josef Strau (AT), József Szolnoki (HU)

Kuratorka: Eulalia Domanowska dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Międzynarodowa wystawa kilku artystów europejskich pochodzących z Austrii, Belgii, Polski i Węgier ukazuje ich postawę, a także komentarz wobec różnych zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych, które były lub są aktualne we współczesnej Europie.  Demony komunistycznego totalitaryzmu,  możliwość medialnej manipulacji, trudny temat uchodźców i terroryzmu, a także nadprodukcja i posthumanizm są tematami podejmowanymi przez uczestników pokazu. Artyści w większości są klasykami neo awangardy, którzy w swojej twórczości nawiązali dialog z dokonaniami dadaistów czy powojennym Fluxusem. Wystawa organizowana w ramach obchodów 100-lecia Awangardy w Polsce, ukazuje kontynuacje modernistycznych trendów i idei, które zrodziły się na początku XX wieku oraz podkreśla wielką rolę, jaki ten ruch odegrał w rozwoju sztuk wizualnych, designu i filmu i jak żywe piętno odciska wciąż na współczesnych twórcach.  Wystawa prezentuje twórców polskich i środkowoeuropejskich rozwijających awangardowe założenia w okresie powojennym. 

Awangarda miała zasięg ogólnoeuropejski i w decydujący sposób wpłynęła na rozwój nowoczesnej myśli estetycznej oraz praktyki artystycznej na całym świecie. Związani z nią twórcy prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki, a wyróżniające ją cechy – otwartość na eksperyment, nieustające poszukiwanie nowych form – bezpośrednio wpłynęły na działalność kulturotwórczą późniejszych pokoleń. Idee awangardy ukształtowały nasze środowisko począwszy od urbanistyki i architektury przez wzornictwo przemysłowe po modę czy reklamę.

Obecna wystawa jest kontynuacją projektu „Wobec awangardy XX wieku” pokazanego w łódzkim Atlasie Sztuki w 2016 roku, którego twórcą był Andrzej Paruzel – twórca instalacji wideo, filmów i fotografii eksperymentalnej, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; członek Warsztatu Formy Filmowej i współzałożyciel Zespołu T– grup artystycznych powstałych przy łódzkiej filmówce w latach 70. oraz animator sztuki, który zrealizował wiele projektów w przestrzeni publicznej. 

W wystawie „Pasaże Neoawangardy”, pokazywanej równocześnie w Forum Kultury Austriackiej w Warszawie i w Galerii Platan w Instytucie Polskim w Budapeszcie uczestniczą: Jarosław Kozłowski, Józef Robakowski, duet Tatiana Czekalska i Leszek Golec oraz Andrzej Paruzel z Polski, Emilio Lopez Manchero z Belgii, Peter Ronai z Węgier oraz duet  austriacko – węgierski: Katharina Roters i  József Szolnoki , a także austriacki artysta Josef Strau. Zostanie pokazany film video „Pogrzeb Breżniewa” z 1982 roku, który Józef Robakowski zaliczał do cyklu „re-reportaży z telewizora”. Zestawił w nim obraz defilady armii radzieckiej z muzyką grupy Laibach, demaskując ideologiczne determinanty komunikatu telewizyjnego doby komunizmu. To klasyczne dzieło będzie zestawione z dadaistycznymi gestami węgierskiego artysty sztuki mediów Petera Ronai, twórcy kolażu „Moscow DaDa”, instalacją Jarosława Kozłowskiego Recycled News 2 – cyklu kolorowo zamalowanych stron różnych gazet z różnych stron świata, posthumanistycznymi projektami Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca, którzy szczególną uwagą obdarzają świat zwierząt i natury, designerskimi instalacjami Josefa Strau, krytycznie wypowiadającego się o współczesnej nadprodukcji, a także filmem video „Check Point Charlie” Emilia Lopeza Manchero, traktujący o wypadkach i sytuacji w brukselskiej dzielnicy Mölenbeck, miejscu zamieszkania artysty, a także terrorystów, którzy dokonali zamachów w zeszłym roku w Brukseli.

Wystawa odbywająca się z okazji 100-lecia awangardy ukazuje, że o ile pewne rozwiązania formalne wypracowane przez awangardę dzisiaj mają już wartość czysto historyczną, o tyle etos eksperymentatorstwa i zaangażowania, który silnie awangardę określał, wciąż wydaje się atrakcyjny dla współczesnych twórców.

from to
Scheduled Galeria Platan Program Wydarzenia Wystawa