5.12.2019 - 31.01.2020 Galeria Platan, Program, Wydarzenia, Wystawa Platán Galéria

Przyszliśmy tu po kolędzie… 🗺

Przyszliśmy tu po kolędzie… Szopki z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Przyszliśmy tu po kolędzie…

Szopki z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach


Instytut Polski w Budapeszcie i Muzeum Śląskie w Katowicach serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy  

Przyszliśmy tu po kolędzie…

Szopki z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach

czwartek, 5 grudnia 2019 r., o godz. 18.00

do Galerii Platán.

Gości przywita: Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego

Wystawę otworzą:

Sonia Wilk, Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Śląskiego ds. działalności podstawowej, Kierownik Działu Plastyki Nieprofesjonalnej

oraz Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Kurator wystawy, Kierownik Działu Etnologii Muzeum Śląskiego w Katowicach

Świąteczny czas na pamiątkę narodzin Chrystusa nazywany jest w Polsce Godami, Godnimi Świętami lub Szczodrymi Dniami i celebrowany od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. To czas niezwykły – pojawiają się niecodzienny wystrój domu i charakterystyczne potrawy, rozbrzmiewają kolędy, panuje uroczysty nastrój. Siła tradycji sprzyja trwałości wielu zwyczajów i praktyk towarzyszących tym dniom. Splatają się w nich relikty obrzędowości starożytnej z treściami współczesnymi, a wierzenia pogańskie żyją w doskonałej symbiozie z treściami chrześcijańskimi.

Dobre życzenia na nadchodzący nowy rok przynosili zawsze w tym świątecznym czasie kolędnicy z gwiazdą, żłóbkiem lub szopką. Początki polskiej szopki ludowej to II połowa XVIII wieku. Władze kościelne zabroniły urządzania widowisk jasełkowych w kościołach i szopka rozpoczęła wędrówkę po ulicach najpierw miast, a potem wsi. W Polsce wykształciło się wiele jej odmian. Z najprostszą kolędowali kilku- czy kilkunastoletni chłopcy, z dużymi, kukiełkowymi, kawalerowie. Szopki stawiano też we wnętrzach domów. W wielu z nich są świątecznym atrybutem do dziś. Szczególne miejsce wśród polskich szopek ludowych zajmuje szopka krakowska. Nawiązująca do zabytków Krakowa, rozbudowana architektonicznie, dekoracyjnie, tematycznie, doskonalona pod względem rozwiązań technicznych – jest wspaniałym przykładem kunsztu szopkarskiego.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia szopek z kolekcji Działu Etnologii oraz malarstwa z Działu Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Zachęcamy do zatrzymania się na chwilę, wyciszenia, przedłużenia atmosfery świątecznego czasu. Z kolędą, czyli życzeniami pomyślności i dostatku w nadchodzącym roku, przychodzili kolędnicy, ale od XIX wieku powinszowania świąteczne i noworoczne przesyłano też na kartach pocztowych. Każde dobre słowo skierowane w tym czasie do drugiego człowieka ma szczególną moc sprawczą. Przekazujemy Państwu dobre, serdeczne słowa i zachęcamy, by obdarzać nimi innych

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kurator wystawy: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko

Współpraca merytoryczna: Sonia Wilk

Współpraca organizacyjna: Katarzyna Kościelny, Małgorzata Paul

Opieka nad projektem: Łukasz Adamski

Przygotowanie konserwatorskie obiektów: Anna Ucieklak

Aranżacja plastyczna: Krystian Banik

Projekt graficzny: Krzysztof Ducki

Wystawa czynna do 31 stycznia 2020 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Platán Galéria – Budapest, VI. Andrássy út 32.

from to
Scheduled Galeria Platan Program Wydarzenia Wystawa
Platán Galéria Map