20.07.2020 - 31.08.2020 Galeria Platan, Program, Wystawa

Polska sztuka plakatu w Platanie!

Od 20 lipca Galeria Platan na nowo się otwiera!

Podczas letnich miesięcy w Galerii Platan Instytutu Polskiego zaprezentujemy najciekawsze plakaty ze zbiorów instytutu lub z wcześniejszych wystaw.

W pierwszej kolejności zachęcamy do obejrzenia wystawy polskiego plakatu propagandowego.

Plakat jako forma wizualnej komunikacji jest jednym z najbardziej interesujących mediów wykorzystywanych w XX wieku. Nowa sytuacja społeczno-polityczno-kulturalna, związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, była bodźcem do działania w każdej dziedzinie życia. Sprzyjała również komunikacji ze społeczeństwem. A także w związku z tym rozwojowi sztuki ulicy, która w przeciwieństwie do intelektualnej sztuki awangardowej posługiwała się zrozumiałym językiem i czytelnym symbolem.

(Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Opracowała Monika Schmeichel-Zarzeczna. Archiwum Państwowe w Lublinie. Lublin 2014, ss. 160 (Ikonoteka Lubelska t. 3)

from to
Scheduled Galeria Platan Program Wystawa