24.10.2020 Aktualnosci, Wiadomości

Tydzień ONZ – 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych

Z okazji 75-lecia powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych MSZ zorganizował serię paneli eksperckich oraz kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem Tydzień ONZ.

– ONZ powołano po to, by po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej uniknąć kolejnego globalnego konfliktu. Mimo że skuteczność ONZ nierzadko jest przedmiotem krytyki, należy przyznać, że w tym wymiarze organizacja w pełni spełniła swoją rolę – ocenił minister Rau w wystąpieniu podsumowującym tydzień wirtualnych debat dotyczących najważniejszych aspektów działania ONZ.

W sobotę 24 października przypada 75. rocznica utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland – UNAP) zorganizowało Tydzień ONZ – serię wirtualnych dyskusji, w ramach których dyplomaci, akademicy i praktycy rozmawiali o priorytetowych obszarach działalności organizacji, a także Polski na jej forum.

Dzisiejszy panel „Jaka Polska w jakim ONZ?” otworzył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji podsumował wydarzenia Tygodnia ONZ, których tematyka skupiała się na filarach działalności organizacji – prawach człowieka, pokoju i bezpieczeństwie oraz rozwoju. Minister zwrócił również uwagę na szczególną rolę młodzieży oraz zwiększające się zaangażowanie tej grupy w działania organizacji.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do historycznego momentu 75. Rocznicy, podkreślił: – Trudno wymiernie ocenić i zmierzyć działalność ONZ. W mojej opinii jednak pozytywna rola Narodów Zjednoczonych jest niekwestionowana i nie ma dla tej organizacji realnej alternatywy.

Odnotowując zaangażowanie Polski, Minister Rau przypomniał o niedawno zakończonym członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa oraz powrocie w 2019 r. polskich żołnierzy do służby w ramach misji pokojowych ONZ. Zwrócił także uwagę na działania Polski na rzecz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw grup najsłabszych – dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz obronie wolności religii i przekonań, które są priorytetami obecnego członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ.

W trakcie wydarzenia jednym z panelistów był wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który odniósł się do kluczowych z punktu widzenia Polski zadań ONZ, priorytetowych obszarów działań oraz kwestii reformy organizacji. Zapis dyskusji i wystąpień, które odbyły się w ramach Tygodnia ONZ dostępny jest tutaj.

Scheduled Aktualnosci Wiadomości