30.06.2021 Inne, Program, Wiadomości 1072 Budapest, Klauzál u. 32.

Mural z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej

Mural powstał z okazji 30-tej rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej, z inicjatywy polskiej prezydencji w V4.

Mural powstał z okazji 30-tej rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej, z inicjatywy polskiej prezydencji w V4.

Prezentowany jest w czterech stolicach państw tego ugrupowania: Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Warszawie. Mural w Budapeszcie wykonała na zlecenie tutejszego Instytutu Polskiego firma Neopaint Works. 

Scheduled Inne >Program >Wiadomości
1072 Budapest, Klauzál u. 32. Map
Open in app

Koncert Marka Stefańskiego 🗓

Kościół św. Macieja w Budapeszcie
01 05.2022 Muzyka, Program

Koncert Hani Rani 🗓

Budapeszt, A38 Hajó
15 05.2022 Muzyka, Program

28. Polska Wiosna Filmowa 🗓

4-8 maja 2022
04 05.2022 08 05.2022 Film, Program, Wiadomości