30.06.2021 Inne, Program, Wiadomości 1072 Budapest, Klauzál u. 32.

Mural z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej

Mural powstał z okazji 30-tej rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej, z inicjatywy polskiej prezydencji w V4.

Mural powstał z okazji 30-tej rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej, z inicjatywy polskiej prezydencji w V4.

Prezentowany jest w czterech stolicach państw tego ugrupowania: Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Warszawie. Mural w Budapeszcie wykonała na zlecenie tutejszego Instytutu Polskiego firma Neopaint Works. 

Scheduled Inne Program Wiadomości
1072 Budapest, Klauzál u. 32. Map