7.09.2021 Inne, Literatura, Program 1051 Budapest, Szent István tér

Święty niepodległości

Prezentacja albumu o papieżu w ramach Festiwalu Ars Sacra w Budapeszcie

Album pt. Święty niepodległości powstał z inicjatywy Instytutu Polskiego w Budapeszcie, w ślad za wystawą zorganizowaną w Instytucie w 2018 roku, prezentującą unikatową kolekcję filatelistyczną Rezső Steindla, poświęconą podróżom apostolskim Jana Pawła II. 

“Boski atleta”, głosząc Ewangelię, krzewił wszędzie , gdzie się pojawił ideę wolności, niepodległości i sprawiedliwości. Owocował to nie tylko odnową duchową i moralną odwiedzanych społeczeństw, lecz inspirowało także przemiany stricte polityczne, dawało narodom siłę i odwagę do przeciwstawienia się złu. Słusznie zatem możemy nazwać naszego papieża świętym niepodległości – nie tylko w kontekście Polski, ale i w uniwersalnym wymiarze.

Prezentacja albumu odbędzie się 7 września 2021 r., o godz. 15.30. 

Miejsce: 1051 Budapest, Szent István tér, podium NEK (Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego)

Udział w prezentacji biorą: Marianne Dobos, pisarka, Zdzisława Monika Sagun Molnárné, przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich pod wezwaniem Św. Wojciecha na Węgrzech, Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Csaba Farkas, dyrektor Wydawnictwa Szülőföld

Więcej informacji: https://ars-sacra.hu/prg.php?prgid=5977

Scheduled Inne Literatura Program
1051 Budapest, Szent István tér Map