22.02.2022 Inne, Program Magyar Nemzeti Múzeum - 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 

Miasta wolności. Poznań – Budapeszt 1956

Uroczysta prezentacja książki w Węgierskim Muzeum Narodowym. Wydanie publikacji zostało zainicjowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Polski w Budapeszcie.

W 1956 r. zarówno w Polsce jak i na Węgrzech doszło do wystąpienia społeczeństwa przeciwko władzy komunistycznej. Na ulice stolicy Wielkopolski 28 czerwca wyszli robotnicy z największych w regionie zakładów pracy. Przez kilka godzin trwały walki, które zakończyło wejście do miasta wojska. Pokojowa manifestacja 23 października w Budapeszcie, podczas której głoszono poparcie dla zmian na szczycie władzy w Polsce, przerodziła się w powstanie. W Moskwie, wobec utraty zaufania Kremla do ówczesnych władz komunistycznych oraz groźby wyjścia Węgier z Układu Warszawskiego, podjęto decyzję o zbrojnej interwencji, która zakończyła się krwawą pacyfikacją kraju.

Rafał Reczek, Áron Máthé, Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, A szabadság városai. Poznań és Budapest – 1956, Poznań–Warszawa 2021

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.


Wydarzenie patronatem objął: prof. JERZY SNOPEK, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech  

Gości powitają: 

LÁSZLÓ L. SIMON, dyrektor Węgierskiego Muzeum Narodowego  

JOANNA URBAŃSKA, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie 

dr KAROL NAWROCKI, prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Uroczystość otworzy:

prof. JERZY SNOPEK, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech  

Książkę zaprezentują autorzy: 

dr ÁRON MÁTHÉ, dr hab. RAFAŁ RECZEK, prof. STANISŁAW JANKOWIAK oraz dr RAFAŁ KOŚCIAŃSKI 

Rozmowę poprowadzi: 

dr JÁNOS TISCHLER 

Scheduled Inne Program
Magyar Nemzeti Múzeum - 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.  Map