1.08.2022 - 6.10.2022 Galeria Platan, Program, Wiadomości, Wystawa Galeria Platan – 1061 Budapest, Andrássy út 32.

WARSZAWA W FOTOPLASTIKONIE

WARSZAWA W FOTOPLASTIKONIE: UTRWALONE – MIASTO, WOJNA, MIŁOŚĆ
Warszawskie fotografie Tadeusza Bukowskiego z lat 1935 – 1955

Serdecznie zapraszamy na spacer po Warszawie, podczas którego, dzięki magii fotoplastikonu oraz znakomitym fotografiom Tadeusza Bukowskiego, przeniosą się Państwo do polskiej stolicy z lat jej świetności w czasach II Rzeczypospolitej, a następnie okresu okupacji niemieckiej, Powstania Warszawskiego i odbudowy po zniszczeniach wojennych.

Wernisaż: 1 sierpnia 2022, (poniedziałek), godz. 17.00

Miejsce: Galeria Platan – 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Gość honorowy : Sebastian Kęciek, ambasador RP na Węgrzech

Gości powita: Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Wystawę otworzy: Ryszard Mączewski, specjalista w Dziale Ikonografii i Fotografii Muzeum Powstania Warszawskiego

Wydarzenie odbędzie się z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy wsparciu Ambasady RP w Budapeszcie, w ramach projektu dofinansowanego ze środków MOU.

Współorganizatorzy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacja Koncept Kultura, Stowarzyszenie Magyar Patrióták

Wystawa czynna do 6 października 2022 r.

from to
Scheduled Galeria Platan >Program >Wiadomości >Wystawa
Galeria Platan – 1061 Budapest, Andrássy út 32. Map