18.09.2022 Program, Wiadomości, Wystawa Szent László Közösségi Ház – 1125 Budapest, Cédrus u. 2.

Humanoid. Wystawa Bogusława Lustyka – XVI. Festiwal Ars Sacra

Otwarcie wystawy: 18 września 2022., godz. 10.00

Miejsce: Szent László Közösségi Ház – 1125 Budapest, Cédrus u. 2.

Humanoid

Humanoid to postać „przypominająca człowieka”, lecz nim nie będąca. Ludzka forma zewnętrznie, ale także wewnętrznie przetworzona. Na ile te fantastyczne kreacje pojawiające się od tysiącleci w religii, sztuce i literaturze mogą opowiadać o nas? Pierwotnie były to byty o charakterze alegorycznym. Ukazywały nasze ograniczenia lub przeciwnie – cechy właściwe człowiekowi. Lecz dzisiaj jesteśmy bliscy wielkiej metamorfozy. To co pozostawało dotąd w świecie wyobraźni staje się materialnym faktem. Zmiana paradygmatów transformuje naszą duchowość, a ingerencje w funkcjonowanie i formę ciała – nasz wygląd i zdolności fizyczne. Te przemiany są współcześnie tak głębokie, że zasadne staje się postawienie pytań: co wyznacza granice człowieczeństwa, czy jesteśmy świadkami i uczestnikami przejścia w formy postludzkie.

W formie artystycznej postawił je Bogusław Lustyk w swoim cyklu Humanoidy. Składają się na niego metaforyczne portrety jednocześnie odwołujące się do ludzkich twarzy i mające cechy będące ich zaprzeczeniem. Tworzy to wizerunki pełne emocji, a w każdym z nich możemy dostrzec całkowicie odrębny wewnętrzny świat „portretowanej” postaci. To właśnie ekspresja wnętrza powoduje, że jej zewnętrzne formy możemy nazwać jedynie humanoidalnymi. Tą drogą autor uchwycił w sposób artystyczny zjawiska współczesnych głębokich przemian naszej duchowości i fizyczności. Uzmysłowia nam dylemat przed którym stajemy w tym procesie. Czy obietnice przekroczenia naszych dotychczasowych zasad i ograniczeń jakie składa obecna cywilizacja i technika nie zamienią nas w humanoidy, tylko pozornie będące ludźmi. To najważniejsze pytanie jakie stoi przed ludzką zbiorowością i każdym z nas indywidualnie. Wszelkie inne są jedynie jego pochodną. Na wystawie

Bogusława Lustyka nie ma na nie bezpośredniej odpowiedzi. Tę musimy znaleźć w sobie. Festiwal Ars Sacra jest dobrą okazją do poszukiwania tej właściwej.

BOGUSŁAW LUSTYK

Urodzony w Warszawie (Polska) w 1940 r. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo, rzeźbę i grafikę plakatową. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą – w USA, Szwecji, Niemczech i Francji. Uzyskał 25 nagród za twórczość w dziedzinie plakatu i malarstwa. Twórczość Bogusława Lustyka była eksponowana na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, Atlancie i Londynie. W 2012 roku zrealizował w Londynie unikalny projekt „Malowana Kronika Olimpiady”, za który został uhonorowany przez PKOL Srebrnym Wawrzynem Olimpijskim. Od 1994 roku mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie oraz z Narodowym Muzeum Tańca w Saratoga Springs, USA. Od kilku lat realizuje w Polsce projekt „Barykady” dla uczczenia Powstania Warszawskiego.

Scheduled Program Wiadomości Wystawa
Szent László Közösségi Ház – 1125 Budapest, Cédrus u. 2. Map