21.11.2022 Aktualnosci, Film, Program Intytut Polski - 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15.

Pokaz filmu „Skarga”

Polski Ośrodek Kulturalno Oświatowy wraz z Instytutem Polskim w Budapeszcie serdecznie zapraszają na pokaz filmu „Skarga” i spotkanie z reżyserem Jarosławem Mańką.

Data: 21. XI. 2022 r. godzina 15.00.
Miejsce: Intytut Polski – 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15.

Film zrealizowany na 400-ną rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi stał się pretekstem do rozprawienia się z „czarną legendą” o pochowaniu duchownego w stanie letargu.

Wersja reżyserska filmu została nagrodzona na Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków”.

Film zostanie zaprezentowany w języku polskim.

Scheduled Aktualnosci Film Program
Intytut Polski - 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15. Map