5.06.2023 Galeria Platan, Program, Wystawa Platán Galéria – 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Bajeczny świat zabawek z drewna – wystawa

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. ” Bajeczny świat zabawek z drewna”, która prezentuje przebogaty wybór tradycyjnych, ludowych zabawek drewnianych z rejonu Beskidów.

Data wernisażu: 5 czerwca 2023 (poniedziałek), godz. 18:00
Miejsce: Galeria Platan – 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Na wystawie prezentowane są zabawki drewniane pochodzące z muzeum w Stryszawie – jednego z najsłynniejszych ośrodków wyrobu zabawek ludowych. Drewniane zabawki zaczęto wytwarzać w ośrodku żywieckim w I poł. XIX wieku. Chociaż były produktem ubocznym przy wyrobie różnych przedmiotów z drewna, ich sprzedaż przynosiła dochód. Po pewnym czasie zabawkarstwo stało się samodzielną działalnością rzemieślniczą. Poszczególni członkowie rodziny zajmowali się różnymi etapami tworzenia. Dzięki temu, że przy wyrobie zaangażowana była cała rodzina, tradycje zabawkarskie przekazywane były z pokolenia na pokolenie. W początkowym okresie działalności sprzedażą zajmowali się sami wytwórcy, zbywając swoje wyroby na okolicznych targach i jarmarkach. W miarę upływu czasu handel zabawkami przejęli pośrednicy, dzięki czemu tutejsze zabawki docierały w różne zakątki Polski.  Tradycje zabawkarskie kultywowane są do dzisiaj przez miejscowych twórców – bez nich i rodzinnego przekazu wiedzy i umiejętności świat tradycyjnych zabawek by nie istniał.

Zdjęcia:

Muzem Miejskie w Żywcu 

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 

Regionalny Ośrodek Kulturalny w Bielsku Białej 

Autorzy: Artur Strąg, Marian Kojim, Szymon Karpiński  

Organizatorzy: Instytut Polski w Budapeszcie, Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy, Fundacja 9sił.

Partner:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie

Wystawa czynna do 21 lipca 2023 r.

Wydarzenie jest częścią programu Polskiego Lata 2023.

Scheduled Galeria Platan >Program >Wystawa
Platán Galéria – 1061 Budapest, Andrássy út 32. Map