15.02.2024 Inne, Program Lengyel Intézet - 1065 Budapest, Nagymező u. 15.

Armia Krajowa – wystawa i rozmowa w ramach Przystanek Historia

„Przystanek Historia” Instytutu Pamięci Narodowej to cykl wydarzeń, które będą organizowane na Węgrzech cztery razy do roku.
„Przystanki Historia” IPN są czymś więcej niż tylko miejscem spotkań. To punkty na mapie świata, gdzie Polacy mogą się spotkać i poczuć wspólną historię, wartości i więź z ojczyzną. Pracownicy IPN – edukatorzy, naukowcy i archiwiści przedstawiają podczas warsztatów, wykładów, zajęć i spotkań najnowsze ustalenia i najważniejsze działania IPN.
„Przystanki” działają obecnie w Wilnie, Dyneburgu, Grodnie, Żytomierzu, Lwowie, na Zaolziu, w Brukseli, Londynie, Chicago, Nowym Jorku i Dublinie i Budapeszcie.
„Przystanek Historia” IPN w Budapeszcie, ma na celu dotarcie do Polonii, przede wszystkim dzieci w polskich szkołach. W ramach projektu organizowane są także wydarzenia popularyzujące polską historię wśród Węgrów.


Wystawa „Armia Krajowa” została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawia zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem Armii Krajowej, największej organizacji zbrojnej polskiego podziemia w czasie II wojny światowej, scalającej wspólny wysiłek zbrojny rozdrobnionych na początku okupacji organizacji niepodległościowych.
Na planszach wystawy ukazane są m.in. wysiłek polskiej młodzieży harcerskiej, propaganda i wywiad organizacji, udział kobiet w działalności podziemnej. Działalność sabotażowa i dywersyjna, akcje zbrojne. Przedstawiona jest również działalność niektórych ważniejszych zgrupowań tj. zgrupowania partyzanckie AK „Ponury”, 5 Wileńska Brygada AK , akcja „Burza” na kresach oraz Powstanie Warszawskie.

Otwarcie wystawy: 15 lutego (czwartek) 2024, godz. 18.00

Miejsce: Instytut Polski – 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15. 

W rozmowie na temat Armii Krajowej biorą udział:

Dr. Wojciech Frazik (IPN, Kraków)
 
Dr. Tomasz Domański (IPN, Kielce)
 
Moderator: Ferenc Semsei, historyk
 
Ogranizator zapewnia tłumaczenie na język węgierski. 

Wystawa trwa do 18 marca 2024 r.  

Scheduled Inne Program
Lengyel Intézet - 1065 Budapest, Nagymező u. 15. Map