9.12.2019 Historia, Reportaże z projektów

Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych”

6 grudnia, na Wydziale Historycznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego odbywa się czwarte z serii naukowych spotkań pod hasłem „Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych”. W seminarium pt. „450-lecie Unii Lubelskiej. Dziedzictwo Unii Lubelskiej w tradycji białoruskiej i polskiej myśli politycznej XVIII – XXI wieku” wzięli udział  uczeni z największych uniwersytetów z Polski i Białorusi.

Uczestnicy zastanawiali się nad dziedzictwem Unii Lubelskiej w tradycji białoruskiej i polskiej myśli politycznej XVIII-XXI wieku. Ze strony polskiej zwracano uwagę na takie projekty jak: koncepcja międzymorza, idea federacji czy inkorporacji, podczas gdy ze strony białoruskiej mówiono o idei zapadnoruskiej, ale także o projektach odbudowy w XX wieku idei Wielkiego Księstwa Litewskiego, jako tworu trzech państw Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Obrady w Mińsku otworzyli: doc. Iwan Anuszewicz, prorektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, prof. Wojciech Śleszyński, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Aleksander Kochanowski, dziekan Wydziału Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku.

Organizatorami cyklu spotkań są Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  Wydział Historyczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Instytut Polski w Mińsku. Celem spotkań jest wypracowanie systematycznego dialogu naukowego, w którego toku będzie możliwa nie tylko wymiana poglądów i dyskusja na temat sprzeczności w ocenie trudnych zagadnień historycznych, ale także doprowadzenie do rzeczywistego zbliżenia stanowisk naukowych.

Scheduled Historia >Reportaże z projektów