13.05.2020 Reportaże z projektów

Zbigniew Herbert w białoruskich tłumaczeniach. Relacje z wydarzenia

Czwarte spotkanie z cyklu „Sanatorium pod Klepsydrą” odbyło się 12 maja i było poświęcone wybitnemu poecie i autorowi Zbigniewowi Herbertowi. Prowadzący spotkanie znany białoruski poeta i tłumacz Andrej Chadanowicz przypomniał internautom wielowymiarową osobowość poetycką Herberta oraz jego twórczość, opowiedział o Panu Cogito, często uważanym za poetyckie alter ego Herberta, i jego przesłaniu.

Zdaniem prowadzącego Herbert jest jednym z najczęściej tłumaczonych polskich poetów na język białoruski, o czym między innymi świadczą zbiory jego utworów, wydane po białorusku. Ostatnią tego typu publikacją jest wydany nakładem wydawnictwa „Łohwinau” przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku dwutomowy zbiór utworów wybranych. W tomie I „Przesłanie Pana Cogito. Wybrane wiersze i dramaty” zaprezentowane zostało dziewięć wydanych za życia poety tomów poetyckich, oraz znaczna ilość wierszy, które w nich nie zostały umieszczone; tom II „Barbarzyńca w ogrodzie” składa się z 15 esejów klasyka.

Zarejestrowane wcześniejsze spotkania są dostępne na Facebooku:

Czesław Miłosz

Wisława Szymborska

Paweł Huelle

 

#EuropeForCulture

Scheduled Reportaże z projektów