14.01.2021 - 20.03.2021 Ogłoszenia Instytutu

XIX doroczny Konkurs na Stypendia Wschodnie

ogłasza Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

25 stypendiów dla kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej, przeznaczone na odbycie 2-letnich, magisterskich „STUDIÓW WSCHODNICH UW” w okresie od 1.X.2021 r. do 30.VI.2023 r.

Studium gościło dotąd w latach 2000-2020

łącznie około 400 stypendystów tego programu z ponad 25 krajów.

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania  stawiane kandydatom – patrz na stronie www.studium.uw.edu.pl

PREFEROWANE są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.

KOMPLET DOKUMENTÓW należy nadesłać e-mailem najdalej do 20 marca 2021 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

STYPENDIA_WSCHODNIE_2021-1
from to
Scheduled Ogłoszenia Instytutu

Miesiąc Fotografii w Mińsku 2020. 🗓

Alicja Wróblewska. "RAFA".
29 09.2020 27 11.2020 Ogłoszenia Instytutu, Sztuka

Rekrutacja do udziału w Forum Partnerów 🗓

Forum odbywa się w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020. Zgłoszenia do 23 września 2020 r.
18 09.2020 Aktualności, Ogłoszenia Instytutu, Wydarzenia kulturalne w Polsce

Instytut Polski w Mińsku otwiera Wirtualną Galerię

Zapraszamy do obejrzenia wystawy “KAROL HILLER – nowe widzenie i misteria materii”
17 09.2020 15 10.2020 Ogłoszenia Instytutu, Sztuka