Instytut Polski w Mińsku to placówka o statusie dyplomatycznym, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Instytut zajmuje się promocją osiągnięć polskiej kultury, historii i nauki, prezentacją i ochroną polskiego dziedzictwa, nawiązywaniem i rozwojem kontaktów, wymianą doświadczeń i wsparciem dialogu pomiędzy Polską a Białorusią. To jeden z 25 Instytutów Polskich na świecie.

Misja i zadania

Realizacja działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, w tym: organizacja konferencji i seminariów naukowych; wystaw artystycznych i historycznych; koncertów muzyki klasycznej i współczesnej; spektakli polskich zespołów teatralnych, pokazy arcydzieł polskiej sztuki filmowej; wydawanie polskiej literatury pięknej i naukowej w tłumaczeniu na język białoruski; promocja wiedzy o Polsce współczesnej i nauczania języka polskiego. Instytut realizuje corocznie ponad 100 różnorodnych projektów, z udziałem artystów, naukowców i ekspertów z Polski i Białorusi.

Zespół / Pracownicy

Cezary Karpiński
Dyrektor, 
Radca Minister Ambasady RP w RB

Dorota Mamaj
Zastępca Dyrektora,
I Radca Ambasady RP w RB

Olga Gud
asystent dyrektora, tłumacz-korespondent
Olga.Gud[at]instytutpolski.org

Elena Zdobnikowa
ekspert ds. spraw programowo-organizacyjnych
Elena.Zdobnikowa[at]instytutpolski.org

Alina Karpińska koordynator projektów Alina.Karpińska[at]msz.gov.pl

Vitali Darashuk
koordynator projektów  Vitali.Darashuk[at]instytutpolski.org 

Maria Pushkina
Biblioteka
biblioteka.minsk[at]instytutpolski.org