1.06.2015 Literatura, Program, Wydarzenia

Spotkanie literackie z Aleksandrem Nawrockim

Od pięćdziesięciu lat w służbie poezji polsko-węgierskiej. Gość: Aleksander Nawrocki.

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 17.00
Lengyel Intézet, Budapest 1065, Nagymező u. 15.

W spotkaniu uczestniczą:
Géza Cséby – pisarz, poeta, literat, tłumacz literatury pięknej
Gizella Csisztay – pisarka, poetka, tłumaczka literatury pięknej

Rocznik 1940. Absolwent filologii polskiej, węgierskiej i etnografii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia pogłębiał na uczelniach zagranicznych. Pierwszy w świecie obronił pracę magisterską o Czesławie
Miłoszu. Debiutował w r. 1965 jako poeta u Stanisława Grochowiaka. W r. 1966 ukazał się jego pierwszy zbiór wierszy pt. „Rdzawe owoce”. Autor 15 tomów wierszy, dwóch tomów opowiadań, powieści pt. „Cień jego anioła” – wysoko ocenionej przez krytykę i czytelników, książki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim („Szamanizm i Węgrzy”), książki reportażowej pt. „Jak zamordowano Imre Nagy’a” (o powstaniu węgierskim 1956 r.), dwunastu tomów antologii: węgierskiej, fińskiej, francuskiej, rosyjskiej,
ukraińskiej, greckiej, angielskiej, rumuńskiej, czarnogórskiej, tatarskiej, białoruskiej i jakuckiej; 16 tomów wyboru jego wierszy oraz powieść „Cień
jego anioła” wydano w tłumaczeniu na języki, m.in.: węgierski, bułgarski, macedoński, serbski, chorwacki, rumuński, rosyjski, jakucki, tatarski, azerbejdżański, francuski, angielski. Redaktor i wydawca 3-tomowego dzieła: „Poezja Polska – Antologia Tysiąclecia”. Od r. 1992 A. Nawrocki jest właścicielem Wydawnictwa Książkowego IBiS, od r. 1998 redaktorem
naczelnym dwumiesięcznika „POEZJA dzisiaj”, na łamach którego upowszechnia poezję polską, zagraniczną oraz polskich twórców emigracyjnych. Od r. 2001 jest organizatorem Światowych Dni Poezji
UNESCO, na których wręczane są dwie Nagrody: Światowego Dnia Poezji UNESCO oraz pieniężna Nagroda dla tłumaczy literatury polskiej, od r. 2008
organizuje Festiwale Poezji Słowiańskiej. Laureat Nagród czterech prezydentów: RP. Czech, Węgier, Jakucji oraz wielu nagród i odznaczeń międzynarodowych.

 

Scheduled Literatura >Program >Wydarzenia
Map