28.01.2021 - 28.02.2021 Galeria Platan, Program, Wystawa Platán Galéria 1061 Budapest, Andrássy út 32.

Wystawa plakatu – 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Już od 30 lat Grupa Wyszehradzka (V4) umożliwia ścisłą współpracę czterech państw Europy Środkowej: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.

Już od 30 lat Grupa Wyszehradzka (V4) umożliwia ścisłą współpracę czterech państw Europy Środkowej: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Została powołana 15 lutego 1991 roku (do 1993 r. funkcjonowała jako Trójkąt Wyszehradzki) po to, aby skupione w niej państwa mogły wzajemnie wspierać się w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Dziś współpraca wyszehradzka koncentruje się zarówno na sprawach wewnętrznych regionu jak i odbywa się na forum UE oraz innych organizacji międzynarodowych. Doprowadziła ona m.in. do: powołania Grupy Bojowej V4, utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, czy ustanowienia nagrody Ministrów Kultury V4.    

Grupa Wyszehradzka to także platforma wymiany doświadczeń dla społeczeństw państw V4. Aby wzmacniać kontakty między nimi został ustanowiony Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF), który, już od ponad 20 lat, wspiera realizację wspólnych projektów, a także programów stypendialnych i artystyczno-literackich.

Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa. Do 30 czerwca 2021 roku przewodnictwo w V4 sprawuje Polska, a od 1 lipca 2021 stery w V4 przejmą Węgry.

By uczcić 30 rocznicę powstania V4, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zorganizowało konkurs na plakat poświęcony 30-leciu współpracy w tym formacie, skierowany do obywateli państw należących do V4: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Konkurs nawiązujący do znanej w świecie polskiej szkoły plakatu, uwolnił kreatywność twórców, zainspirowanych wspólną historią, dialogiem międzykulturowym i solidarnie budowanymi wartościami krajów V4.

Spośród zgłoszonych prac, międzynarodowe Jury wybrało 12 plakatów, znakomicie przedstawiających wieloletnią współpracę między państwami Grupy Wyszehradzkiej.

W niniejszej wystawie przedstawiamy Państwu zwycięskie prace w konkursie na plakat z okazji 30-lecia współpracy wyszehradzkiej.

Całość wystawy “30 lat Grupy Wyszehradzkiej” można zobaczyć z okien Galerii Platan Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

from to
Scheduled Galeria Platan Program Wystawa
Platán Galéria 1061 Budapest, Andrássy út 32. Map