9.02.2023 - 16.03.2023 Galeria Platan, Program, Wystawa Platán Galéria - 1061 Budapest, Andrássy út 32. 

O miłość wołanie – wystawa Rafała Pacześniaka

O miłość wołanie

Obrazy Rafała Pacześniaka z serii Testimonia Corporis

Otwarcie wystawy nastąpi z udziałem artysty 9 lutego (czwartek) 2023 r., o godz. 18.00.

Galeria Platan – 1061 Budapest, Andrásy út 32.

Rafał Pacześniak. Urodzony w 1973 roku w Żaganiu. Studiował na ASP w Warszawie i ASP w Krakowie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego (1999). Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów „Kontrapost”. Stażysta w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze (1996). Stypendysta Rządu Włoskiego w Accademia di Belle Arti w Rzymie i Neapolu (2005). Stypendysta Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021). Nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Pełnił funkcję kuratora artystycznego pleneru malarskiego w Wiśniowej (2012). Współpracuje z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach projektu „art_przecięcia”. Uprawia malarstwo i rysunek. Sylwetka twórcza artysty została zaprezentowana w II tomie albumu „Sztuka Podkarpacia”, wydanym przez Podkarpacką Zachętę (2011)

Od autora:

Seria malarska nosząca tytuł „Testimonia corporis” (świadectwa ciała) to zestaw obrazów inspirowanych obiektami chrześcijańskiego kultu religijnego, przede wszystkim dawnymi relikwiarzami, elementami ołtarzy oraz eksponowanymi szczątkami świętych Kościoła katolickiego. Zabytkowe relikwiarze czy towarzyszące im dary wotywne ukazują ludzką fizyczność w formie dalekiej od jej zmysłowej atrakcyjności. To konkret w postaci odciętej ręki, nogi czy „przestrzelonego” torsu z miejscem na cenne relikwie. Ukazane w formie rzeźbiarskiej fragmenty ciała w połączeniu z „widzialną obecnością” ludzkich szczątków zaświadczają o istnieniu osoby oddanej Bogu, jej świętym życiu czy męczeńskiej śmierci, stając się jednocześnie obiektem czci i uwielbienia rzesz y wiernych. Zderzenie tak sugestywnej namacalnej wręcz fizyczności z rzeczywistością czysto duchową, transcendentną stało się dla mnie głównym źródłem inspiracji do namalowania prezentowanych na wystawie obrazów. Seria malarska „Testimonia corporis” powstała w ramach przyznanego mi w roku 2021 stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor tu. Do wystawy dołączone zostały obrazy nie będące częścią tej serii, charakteryzujące się jednak podobnym nastrojem i tematyką.

„Tak adorujemy i otaczamy szacunkiem relikwie męczenników i wyznawców, by adorować Tego, do którego męczennicy i wyznawcy należą; czcimy sługi, by cześć przechodziła na Pana”. „ Papież Jan XV

Wystawa czynna do 16 marca 2023 r.

from to
Scheduled Galeria Platan Program Wystawa
Platán Galéria - 1061 Budapest, Andrássy út 32.  Map