9.03.2023 Inne, Inne, Program Instytut Polski - 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15.

August Emil Fieldorf „Nil” – generał Niezłomnych

70 lat temu, 24 lutego 1953 roku funkcjonariusze stalinowskiego aparatu terroru zamordowali jednego z najznamienitszych polskich przywódców wojskowych, generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Z okazji tej smutnej rocznicy w pierwszym rzędzie to właśnie jego postać upamiętnić pragniemy podczas wydarzenia zorganizowanego w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędzie się 9 marca br. przy udziale wybitnych polskich historyków.

Gości przywita: 

Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Barbara Bank, członek węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej 

Goście specjalni: Tadeusz i Stanisław Płużańscy

Termin: 9 marca (czwartek) 2023 r., godz. 18.00

Miejsce: Instytut Polski – 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc udział w wydarzeniu wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie poniższego formularza:
https://forms.gle/6nVfCgRG6NkjFzsV9

Scheduled Inne Inne Program
Instytut Polski - 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15. Map