30-01-2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach

Okres budowy: 1718–1728Fundator: Jan Gałecki, miecznik podlaskiInformacja o ...
29-01-2020 Aktualności

113 lat temu w Kijowie urodził się Feliks Konarski

Dziś urodziny autora słów „Czerwone maki na Monte Cassino” – Felik...
29-01-2020 Aktualności

Podziękowanie Prezydenta RP za udział w akcji „Narodowe Czytanie” 2019

Otrzymaliśmy dziś oficjalne podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Pols...
29-01-2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Pomorzanach

Okres budowy: 1748–1816Fundator: Ksiądz Mikołaj Humnicki, hrabia Józef Urs...
17-01-2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Zasław – ruiny pałacu Sanguszków

Okres budowy: 1750-1770Fundator: Paweł Karol Sanguszko marszałek wielki litew...
09-01-2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Kaplica Boimów we Lwowie

Okres budowy: od ostatniej dekady XVI w. po 2. dekadę XVII w.Fundator: Jerzy B...
02-01-2020 Śladami historycznego dziedzictwa

Korzec – klasztor franciszkanów

Okres budowy: 1621, budowa 1. poł. w. XVIII, przebudowa 1863Fundator: książ...