28.05.2019 Aktualności

Nabór na studia doktorskie w ramach programu STER!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie uczestniczy w programie STER i otwiera nabór na studia w Szkole Doktorskiej dla kandydatów cudzoziemców planujących napisać pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Odbywanie studiów poprzez udział w programie STER oznacza, że osoba ta studiuje na zasadach bez odpłatności i z możliwością uzyskania stypendium doktorskiego.

Cudzoziemcy aplikujący do programu STER są przyjmowani na studia w Szkole Doktorskiej UJD w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja na studia w szkole doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.

Szczegółowe informacje na stronie Szkoły Doktorskiej

Scheduled Aktualności