29.05.2019 Aktualności, Ogłoszenia Instytutu

Ogłoszenia Instytutu Nowa edycja Nagrody Giedroycia

Białoruski PEN-Club, Związek Pisarzy Białoruskich, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku i Instytut Polski w Mińsku ogłaszają VIII sezon Literackiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Szczegółowe informacje dot. zgłoszeń znajdują się na stronie Białoruskiego PEN-Clubu.

Nagroda Literacka im. J. Giedroycia – białoruska nagroda literacka przyznawana od roku 2012 za najlepszą książkę prozatorską w języku białoruskim z ostatniego roku.

Laureaci nagrody: Paweł Kaściukiewicz „Reprezentacja Republiki Białoruś w pobocznych dyscyplinach sportu” / „Zbornaja RB pa niehalounych widach sportu” (2012), Uładzimir Niaklajeu „Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez” / „Autamat z haziroukaj i biez” (2013), Ihar Babkou „Minutka. Trzy historie” / „Chwilinka: Try historyi” (2014), Viktar Kaźko „Czas zbierać kości” / „Czas zbirac kosci” (2015), Maks Szczur „Zakończyć Gestalt” / „Zawiarszyc hesztalt” (2016), Dmitry Bartosik „Miał pan wróbelka gadającego” / „Był u pana wierabiejka hawaruszczy” (2017), Uładzimir Arłou „Tańce nad miastem” / „Tancy nad horadam” (2018).

Scheduled Aktualności Ogłoszenia Instytutu