5.11.2019 Literatura, Wydarzenia

Los insurgenta. Opowieść dokumentalna o Aleksandrze Rypińskim i jego czasie

Prezentacja książki Ludmiły Chmialnickiej
5 listopada o godz. 18:30 w Muzeum „Dom Wańkowiczów” (Mińsk, ul. Internacyjanalnaja 33А) w ramach festiwalu „MIESIĄC LITERATURY POLSKIEJ” odbędzie się prezentacja książki Ludmiły Chmialnickiej „Los insurgenta. Opowieść dokumentalna o Aleksandrze Rypińskim i jego czasie”.
 

Biografia jednego z wybitnych działaczy polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego, uczestnika powstania 1830-1831 r., poety, jednego z pierwszych białoruskich fotografów Aleksandra Rypińskiego została wydana przez wydawnictwo „Limarius” w serii „Nasz wiek XIX” przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku.

„Badanie białoruskiego folkloru, podsycone miłością do języka i narodu, wśród którego dorastał oraz jego własne utwory literackie, napisane w jego języku ojczystym – polskim, sprawiły, że twórczość Aleksandra Rypińskiego jest jednocześnie dorobkiem dwóch literatur słowiańskich – polskiej i białoruskiej. A. Rypiński zawsze żył zgodnie z własnym pojęciem honoru i obowiązku. Był prześladowany przez władze carskiej Rosji, zmuszony został do opuszczenia miejsca gdzie się urodził. Nagłe pożegnania z przyjaciółmi i osobami bliskimi, ciężkie życie emigranta, które zmuszało do przejazdów z kraju do kraju, do nieoczekiwanej zmiany działalności, rozumieli nie wszyscy nawet w jego otoczeniu…”, – zaznacza autorka książki.

Opowieść dokumentalna witebskiej badaczki Ludmiły Chmialnickiej opiera się na materiałach archiwalnych. Wśród bohaterów tej książki są również poeci Adam Mickiewicz i Wilhelm Küchelbecker, politycy Adam Jerzy Czartoryski i Andrzej Towiański, cesarze i ministrowie, dyplomaci i wojskowi. W książce jest opisana droga życiowa Aleksandra Rypińskiego od nauki w Gimnazjum Bazylianów w Witebsku do okresu emigracji i powrotu do ojczyzny, jest przegląd drukowanego i niewydanego dorobku twórczego. Po raz pierwszy szczegółowo opisano ostatnie lata życia, wskazano datę śmierci i miejsce pochówku.

W prezentacji biorą udział:

Ludmiła Chmialnickaja, historyk kultury, autorka książki; dr Iryna Bahdanovicz, Prezes Mińskiego oddziału Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów; dr Dzmitryj Matwiejczyk, kierownik oddziału Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi; dr Siamion Bukczyn, pisarz.

Moderator – dr hab Alaksandr Fiaduta, koordynator serii wydawniczej „Nasz wiek XIX”.

WSTĘP WOLNY

Scheduled Literatura Wydarzenia