12.02.2020 Literatura, Reportaże z projektów

Polskie stoisko zakończyło pracę na Targach Książki

W dniach 5-9 lutego w Mińsku odbyły się Międzynarodowe Targi Książki. Duża liczba odwiedzających wystawę wyraźnie świadczy o zainteresowaniu Białorusinów literaturą i wydarzeniami kulturalnymi.

Tradycyjnie wystawie towarzyszyło wiele prezentacji nowości książkowych, spotkania z białoruskimi i zagranicznymi autorami, tłumaczami i wydawcami, sesje autografów i różnorodne działania okołoliterackie.

Handlowa część Polskiego Stoiska oferowała ponad 600 tytułów w oryginale po polsku oraz w tłumaczeniach na język białoruski i rosyjski. W części wystawienniczej stoiska zwiedzający zapoznawali się z najciekawszymi książkami z naszej  Biblioteki oraz wydawnictwami, które się ukazały przy wsparciu Instytutu Polskiego.

W ramach wystawy na naszym stoisku odbyła się seria prezentacji i spotkań.

5 lutego polonistka, wykładowczyni języka polskiego Inesa Kurian zaprezentowała swój podręcznik „Język polski. Grafika. Ortografia. Wymowa. Fonetyka (kurs teoretyczno-praktyczny)”. Podręcznik przedstawia szczegółową analizę  specyficznych cech fonetycznych języka polskiego, porównanie z językiem białoruskim, a w niektórych przypadkach z rosyjskim, oraz zasady współczesnej polskiej ortografii. Jeden egzemplarz został przekazany w darze do Biblioteki Instytutu Polskiego.

6 lutego odbyła się prezentacja powieści Sergiusza Piaseckiego “Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” – kultowa powieść po raz pierwszy została przetłumaczona z wersji autorskiej, uzupełnionej i poprawionej przez Sergiusza Piaseckiego w 1964 roku. W prezentacji wzięli udział tłumaczka Maria Puszkina, redaktor książki, poeta i tłumacz Andrej Chadanowicz, pisarz Paweł Kościukiewicz, aktorzy Raman Padalaka i Michaił Zuj.

7 lutego wydawca Andrej Januszkiewicz i tłumaczka Hanna Yankuta zaprezentowali powieść Janusza Leona Wiśniewskiego „Koniec samotności” – po raz pierwszy książka autora ukazała się po białorusku.

Janusz Wiśniewski pozdrowił białoruskich czytelników  z Australii.

Wieczorem tłumacze, redaktorzy i opiekun merytoryczny  – Marzyna Szoda, Maryna Kazlouskaja, Maryja Martysiewicz,  Andrej Chadanowicz i aktor Raman Padalaka zaprezentowali dwutomowy zbiór tłumaczeń wybranych dzieł  Zbigniewa Herberta: „Przesłanie Pana Cogito. Wybrane wiersze i dramaty” i „Barbarzyńca w ogrodzie” – 15 esejów klasyka.

8 lutego odbyła się prezentacja książki „Łopianowe pole” z udziałem pisarki Katarzyny Ryrych i ilustratorki Grażyny Rigal. W swoich książkach autorka porusza ważne tematy – samotność, porzucenie, uwikłanie w trudne sytuacje, niepełnosprawność, nietypowe układy rodzinne, trudny proces dojrzewania – czyniąc to w prosty, przystępny sposób, nie bez odrobiny czarnego humoru, ucząc odpowiedzialności, dokonywania właściwych wyborów, tolerancji i radości życia – bez względu na to czy poruszamy się na własnych nogach czy spędzamy życie w wózku. Książki Katarzyny Ryrych uczą szacunku dla drugiego człowieka, otwartego myślenia, krytycznej oceny świata i zdrowej samooceny, miłości do otaczającej nas przyrody i wartości którymi powinien kierować się  niezależnie od wieku – człowiek.

Artystka Grażyna Rigall opowiedziała o swojej pracy nad tworzeniem ilustracji do książek, pokazała niektóre szkice.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Książki w Krakowie za pomoc w organizacji prezentacji, a także za wsparcie tłumaczeń literatury polskiej na język białoruski, a naszym partnerom „Ars Polona” i „Akademkniha” dziękujemy za umożliwienie czytelnikom zakupu książek polskich autorów.

Dziękujmy wszystkim zainteresowanym literaturą polską i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Scheduled Literatura >Reportaże z projektów