17.02.2020 Reportaże z projektów

Polscy poeci na festiwalu „Wiersze na asfalcie”

Wojciech Bonowicz i Piotr Mitzner wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Poetyckim imienia Michasia Stralcowa „Wiersze na asfalcie”, który odbył się w Mińsku w dniach 14-16 lutego. Poeci zaprezentowali swoja twórczość razem z innymi zagranicznymi i białoruskimi poetami i poetkami w ramach dwóch wydarzeń festiwalowych. Specjalnie z tej okazji poeta i tłumacz Andrej Chadanowicz przetłumaczył na język białoruski wybrane wiersze Wojciecha Bonowicza i Piotra Mitznera.

Prowadzący Usiewaład Scieburaka
Andrej Chadanowicz i Wojciech Bonowicz
Andrej Chadanowicz i Piotr Mitzner
Scheduled Reportaże z projektów