3.03.2020 Teatr, Wydarzenia

Spektakl „Ewa i On” (POLSKA) w ramach Forum „Plastforma-2020”

14-21 marca w Mińsku odbędzie się VIII Forum teatrów plastycznych „Plastforma-2020”.

Forum uważanie jest za jedno z najbardziej interesujących i niezwykłych wydarzeń kulturalnych na Białorusi. W programie festiwalu dominują spektakle i prezentacje choreograficzne z obszaru eksperymentu plastycznego i improwizacji.  W tegorocznej edycji Forum w dniach 18–21 marca 2020 r. widzowie będą mieli okazję zapoznać się z twórczością zespołów z Białorusi, Austrii Libanu i Polski.

Spektakle zobaczymy  w dniach 18-21 marca. Organizatorzy zapraszają również w dniach 14-21 marca na pokazy filmowe oraz rozmowy z ekspertami, wykłady i warsztaty prowadzone przez zagranicznych gości.

Sekretem spektakli plastycznych jest wizualna komunikacja  i zastąpienie  znaczeń tekstowych  elementami wizualnymi, a dialog z widzem odbywa się w języku  zmysłów, tzw. kinestetycznym. Rozmowa z widownią, odbywa się za pomocą żywego ciała aktora, będącego swoistym instrumentem tworzenia i przekształcania teatralnej rzeczywistości. 

Zdjęcie ze spektaklu „Ewa i On”

19 marca na scenie Białoruskiego Państwowego Teatru Akademickiego Młodego Widza, Iwona Olszowska i Paweł Konior z Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Warszawa) zaprezentują spektakl „Ewa i On”.

Choreografia/ improwizacja strukturalna oraz taniec – Paweł Konior, Iwona Olszowska.

Czas trwania: 40 min

Spektakl stanowi jeden z serii duetów improwizacji strukturalnej w tańcu współczesnym. Scenariusz stanowi strukturę tematyczną, nawiązującą do biblijnych postaci Adama i Ewy, a tancerze na bieżąco kreują choreografię w czasie rzeczywistym, improwizując. Improwizacyjna partytura spektaklu ustala ramy dla działania, a tancerze ruchem i tańcem, obecnością, wchodzeniem w relacje, tworzą zdarzenia sceniczne.

SZCZEGÓŁY i PROGRAM FESTIWALU na stronie www.plastforma-minsk.art

Scheduled Teatr >Wydarzenia