7.04.2020 - 30.04.2020 Historia, Wydarzenia

Wystawa „Niepamięci”

Zmień optykę. Spójrz na Zbrodnię Katyńską z innej perspektywy!

Wystawa Niepamięci z okruchów usiłuje odtworzyć losy więźniów sowieckich obozów, czasami profesjonalnych artystów, innym razem amatorów. Nie zawsze się to udaje. O wielu więźniach – ofiarach Zbrodni Katyńskiej wciąż nic nie wiemy.

Wystawa Niepamięci, przygotowana dla upamiętnienia 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, to artystyczne świadectwo sowieckiego bestialstwa, zaplanowanej z zimną krwią eksterminacji polskiej elity i trudnych do oszacowania strat poniesionych przez kulturę.

Prezentowane prace artystów – polskich żołnierzy, więzionych w łagrach Starobielska, Kozielska, Pawliszczewa Boru, Griazowca, Komi i Peczory pochodzą z kolekcji Muzeum Katyńskiego, Muzeum Archidiecezji i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na zbiór składa się, cudem ocalały, zespół rysunków przechowanych i wyniesionych z łagru w pudełku na szachy, należący do Aleksandra Witliba (1910-1982), więźnia obozów w Kozielsku i Griazowcu, przed wojną nauczyciela i dyrektora szkoły. Portrety, pejzaże, scenki rodzajowe tworzone przez współwięźniów – Czapskiego, Turkiewicza, Westwalewicza i innych są po raz pierwszy prezentowane szerokiej publiczności.

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury.

from to
Scheduled Historia >Wydarzenia