29-04-2020 Aktualności

Polska wsparła Białoruś w walce z koronawirusem

25 kwietnia 2020 r. w ramach pomocy w walce z koronowirzsem z Polski na Białoruś dostarczono środki dezynfekcyjne (ok. 50 tys. litrów) i antyseptyczne (ok. 30 tys. litrów),
w sumie ponad 75 tys. litrów płynów, a także maseczki chirurgiczne (100 tys. sztuk) oraz tysiąc opakowań leku Arechin.
W oficjalnym przekazaniu darów uczestniczyli Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz oraz Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Władimir Czuszew i Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.
 
Pomoc została przekazana za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Transport zapewniła Państwowa Straż Pożarna. Odbiorcą darów jest
wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Białorusi Republikańskie Centrum Reagowania Medycznego w Mińsku.