8.05.2020 Historia, Wydarzenia

Międzynarodowa konferencja online „Brzemię zwycięstwa. II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia”

Czy narody Europy Zachodniej pamiętają o wojnie tak samo, jak mieszkańcy środkowej i wschodniej części kontynentu? Kto kształtuje wyobrażenia o wydarzeniach II wojny światowej: historycy czy twórcy kultury masowej? Na te i inne pytania już w piątek 8 maja odpowiedzi będą poszukiwać uczestnicy konferencji pt. „Brzemię zwycięstwa. II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia”.

 

Internauci będą mogli ją śledzić na profilu FB oraz kanale YouTube Muzeum Historii Polski. Obserwujący dyskusję, zalogowani słuchacze będą mieli możliwość zadawania ekspertom pytań. Wystąpienia podczas konferencji będą tłumaczone na język angielski oraz rosyjski.

Konferencja będzie się składać z trzech paneli. Pierwszy (godz. 10.00-11.00) będzie poświęcony pamięci o II wojnie światowej: kultywowaniu, zapominaniu, a w końcu – na jej politycznym wykorzystaniu. W drugim (11.15-12.15) panelu zaproszeni goście naświetlą prawne problemy wynikające z II wojny światowej, takie jak kwalifikacja poszczególnych zbrodni jako ludobójstwa, wzajemnego uznawania granic czy zasadności odszkodowań. W trzeciej części (13.00-14.00) badacze będą dyskutować o tym, w jakim stopniu wejście Armii Czerwonej było dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyzwoleniem, a w jakim nową okupacją, a także o tym, jak upadek komunizmu wpłynął na badania nad II wojną światową.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie Muzeum Historii Polski

Scheduled Historia Wydarzenia