16-05-2020 Aktualności

Rekrutacja na kurs języka polskiego

Szanowni Państwo !

1 czerwca 2020 r. uruchomiamy rekrutację na nieodpłatny 2-letni kurs języka polskiego (nauka stacjonarnie lub online). Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 21 czerwca.

Nowość!

Wprowadzamy w tym roku akademickim po raz pierwszy naukę języka polskiego ONLINE skierowaną wyłącznie do osób zamieszkałych poza Mińskiem, Mołodecznem, Witebskiem i Mohylewem z dobrą znajomością komputera i Internetu.
Szczególnie zapraszamy osoby z małych miast i wsi!
 

Lista wszystkich osób zakwalifikowanych na rok akademicki 2020-2021 zostanie opublikowana we wrześniu.