4.06.2020 Język Polski, Wydarzenia

Webinarium „TESTY, EGZAMINY, OCENY”

4 czerwca o godzinie 19:00PL/20:00BY odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie metodyczne dla nauczycieli w formie webinarium poświęcone szeroko pojętej ewaluacji. Testowanie, egzaminowanie i ocenianie to nieodłączne elementy procesu nauczania i uczenia się.

Podczas spotkania zostaną przestawione podstawy teoretyczne i praktyczne pomiaru wyników kształcenia. Oprócz opisu konwencjonalnych testów oraz sposobów oceniania zaprezentowane zostaną również kilka propozycji niestandardowych.

Ważnym elementem ewaluacji jest samoocena. Także w tej materii zostaną zaproponowane kilka pomysłów metodycznych. Są one równie ważne jak ocena ze strony uczącego. Pomagają rozwijać autonomię i refleksję na temat własnych postępów.

Szkolenie prowadzi Agnieszka Jasińska, ucząca metodyki języka polskiego jako obcego oraz prowadząca lektoraty języka polskiego dla obcokrajowców na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; współautorka wielu podręczników i pomocy do nauki języka polskiego (m.in. seria „Hurra po polsku”, „Polski w pracy” oraz „O Polsce po polsku”).

Link do platformy szkoleniowej

Scheduled Język Polski Wydarzenia