5.10.2020 - 11.10.2020 Film, Historia, Teatr, Wydarzenia

Festiwal Białorusko-Żydowski

W dniach 5-11 października odbędzie się Festiwal Białorusko-Żydowski (RAJSIŠ-JIDIŠER FESTIVAL). Jego ideą jest omówienie szczególnych wartości i wzajemnych powiązań kultury białoruskiej i żydowskiej, a także ukazanie, jaki wpływ miało to na narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, Festiwal odbędzie się głównie online.

Wydarzenia Festiwalowe:

– premiera podcastu muzycznego poświęconego muzyce żydowskiej

charakterystycznej dla terytorium Białorusi,

– premiera pierwszej trasy audioprzewodnika po żydowskim Mińsku,

– wykład o charakterystycznych dla Białorusi żydowskich nazwiskach,

– pokaz filmu dokumentalnego BBC o żydowskich migrantach z Europy Wschodniej,

 – warsztaty kulinarne kuchni białorusko-żydowskiej,

– Q&A maraton, podczas którego eksperci odpowiedzą na ostre pytania dotyczące białoruskich Żydów,

– premiera spektaklu na podstawie sztuki młodej białoruskiej autorki Olgi Prusak

– pierwsza na Białorusi inscenizacja teatralna o wybitnym białorusko-żydowskim poecie Mojsze Kulbaku.

Udział w wydarzeniach festiwalowych jest bezpłatny – LINK NA STRONĘ FESTIWALU

Inicjatorem i organizatorem festiwalu jest Centrum Białorusko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Festiwal odbywa się we współpracy z Instytutem Goethego na Białorusi w ramach projektu partnerskiego „Laboratorium żydowskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi” przy wsparciu niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Programu „Partnerstwa Wschodniego”.

Instytut Polski w Mińsku jest jednym z partnerów Festiwalu.

from to
Scheduled Film Historia Teatr Wydarzenia