16.10.2020 Aktualności

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

42. rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II

16 października 1978 roku  w ósmym głosowaniu trwające od 14 października konklawe wybrało na papieża arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kard. Karola Wojtyłę – 264 zwierzchnika Kościoła katolickiego, następcę św. Piotra. Po raz pierwszy od 456 lat wspólnocie katolickiej przewodził papież, który nie był Włochem.  Był też pierwszym od 1903 r. papieżem, który nigdy nie był urzędnikiem Kurii Rzymskiej. Przyjął imię Jan Paweł II. W pierwszej ze swoich encyklik Redemptor Hominis (marzec 1979 r.) wyjaśnił swój wybór imienia jako bezpośrednie nawiązanie i kontynuowanie nauczania swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła I. Za myśl przewodnią papieskiego pontyfikatu, uznaje się słowa: Non abbiate paura… – nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi! wypowiedziane przez Ojca Kościoła, podczas oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu na Placu świętego Piotra w Rzymie 22 października 1978 roku.

Pontyfikat Papieża Polaka trwał blisko 28 lat, był trzecim pod względem długości. Już podczas trwania Jego pontyfikatu, był on określany jako przełomowy. Nie tylko chodziło o otwarcie Kościoła Katolickiego poprzez wprowadzenie decyzji Soboru Watykańskiego II, ale również podkreślano Jego zasługi na płaszczyźnie ekumenizmu oraz dialogu z innymi religiami.

Papież Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie, o godzinie 21.37. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.

Moment wyboru Karola Wojtyły na papieża. Watykan, 16.10.1978 (fragmenty)

Scheduled Aktualności