27.01.2021 Aktualności

76. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu  – święto uchwalone w roku 2005 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar nazizmu. Datę obchodów wyznaczono na rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez Armię Czerwoną.

Głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia będzie los dzieci w Auschwitz.

– W Auschwitz zamordowano ponad 200 tysięcy dzieci. Zupełnie niewinnych, dobrych, ciekawych życia, kochających swoich najbliższych, ufnych dzieci. Nigdy świat dorosłych – przecież tak często niesprawiedliwy i okrutny – nie objawił tak bardzo swojej bezduszności, swojego zła. Tego się nie da usprawiedliwić żadną ideologią, żadnymi rozliczeniami, żadną polityką. W tym roku rocznicę wyzwolenia chcemy poświęcić wszystkim najmłodszym ofiarom obozu – powiedział dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr M. A. Cywiński.

Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej  232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700.

Program obchodów

W związku z pandemią koronawirusa obchody wyjątkowo nie odbędą się na terenie Miejsca Pamięci, a w przestrzeni internetowej. Obchody będzie można oglądać bez konieczności rejestrowania się na następujących stronach:

www.auschwitz.org
76.auschwitz.org
facebook.com/AuschwitzMemorial
twitter.com/MuzeumAuschwitz
https://www.youtube.com/AuschwitzMemorial

Scheduled Aktualności